E-recept populärt i Norrbotten

På apoteken i Norrbotten expedieras nästan alla recept elektroniskt. En underlättande faktor är att landstinget har ett gemensamt journalsystem.

Norrbottens län har högst andel e-recept i landet. I mitten av 1990-talet började apoteken och landstingen i Blekinge och Norrbotten med elektroniskt överförda recept.

– Flera omständigheter gör att det har gått så bra att genomföra just i Norrbotten. En viktig faktor är att landstinget där har ett gemensamt journalsystem, till skillnad från exempelvis Stockholms län, där det finns 28 olika system, säger Gunell Bridell, som är ansvarig för e-recept vid Apoteket AB.

Metoden innebär att läkaren skriver läkemedelsordinationen direkt i den datoriserade patientjournalen, varifrån den överförs elektroniskt till apoteket där kunden kan hämta sitt läkemedel.

– Det fungerar jättebra. Patienten är hos doktorn, går sedan till apoteket och får sin medicin direkt, utan någon väntetid och utan pappersrecept, berättar Eila Nenämaa, som är farmaceut på apoteket i Pajala.

Systemet är inte bara snabbare än det traditionella med pappersrecept, det är också säkrare. Receptet kan inte förfalskas på vägen till apoteket och risken för feltolkning på grund av oläsliga handstilar försvinner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida