Ebola. En vägg full av hopp

Ebola. En vägg full av hopp
På ebolacentret i Monrovia, Liberia växer antalet handavtryck från patienter som blir friska och får åka hem. Foto: Malin Lager, Läkare utan gränser.

Färgglada handavtryck från friskförklarade patienter ger hjälparbetarna kraft att orka med sitt tunga uppdrag.

31 oktober 2014

På väg från högriskområdet på ebolacentret får patienter som ska skrivas ut, föra ner sin hand i en burk valfri färg. En kolorerat handavtryck blir både en efterlängtad symbolhandling för den som blivit frisk och ett viktigt monument för personalen. Det finns hopp.

Gunnar_Hagström_monrovia1_Foto_Läkare_Utan_Gränser

Sjuksköterskan Gunnar Hagström kom hem från Liberia i förra veckan. Han berättar om väggens betydelse för de över femhundra medarbetarna på Läkare utan gränsers center Elwa 3 i huvudstaden Monrovia.

– Det blev så tydligt att många av patienterna överlevde. Från att vi först talade om att nio av tio dog, blev faktiskt drygt 40 procent friska. Det kändes mycket positivt.

Speciellt för det psykosociala teamet på kliniken är väggen viktig, det är de som lämnar dödsbud till anhöriga. Teamet finns också där när det är aktuellt med utskrivning och har ofta varit i kontakt med familjerna i byarna. Inför hemgången får patienterna ett paket som innehåller näringsämnen och mediciner. Även kondomer skickas med, då forskning visar att viruset kan finnas  kvar i sperma flera månader efter tillfrisknandet.

Bland överlevarna är det många som väljer att komma tillbaka till kliniken för att arbeta som volontärer. Eftersom de är immuna mot sjukdomen klarar de sig med färre lager skyddsutrustning och kan på så sätt vistas dubbelt så länge inne hos patienterna innan det blir för varmt. Volontärerna får utbildning i basal sjukhushygien och bidrar sedan genom att mata bebisar och vara ett psykosocialt stöd för isolerade patienter.

– Det är mycket viktigt att stimulera patienterna, både mentalt och fysiskt för att deras immunförsvar ska återhämta sig. Där spelar de som gått igenom sjukdomen själva en betydande roll, säger Gunnar Hagström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida