Effektiv medicinering

Stefan Carlsson, Eva Fernvall och Bodil Jönsson Hjälper medicinen? 139 sidor. Brombergs 2005 www.brombergs.se isbn 91-85251-31-3

4 november 2005

Placebo, nocebo eller bra medicin? Fokus ligger här på patientens egna upplevelser av sin medicinering. Boken riktar sig direkt till patienten. Det är ju trots allt individen själv som är expert på sin kropp och hur sjukdomen och läkemedlen påverkar den. Författarna tycker att det är dags att ta tillvara denna expertis och lyssna på patienten. Men det är också viktigt att få patienten att ta ansvar för sin medicinering för att få maximal effekt och undvika onödiga biverkningar. En fungerande kommunikation mellan läkare och patient är av största betydelse, där även ordvalet är viktigt. Hur ska man till exempel tolka att svaret på ett prov är negativt, innebär det att jag är frisk eller sjuk? Och frågan ”hjälper medicinen” är inte så enkel som man först kan tro. Det är många faktorer som ska vägas in i svaret. I dialogen mellan sjukvård och patient kan boken mana till eftertanke. Denna dialog kanske till och med kan vara grund för en framtida utveckling av ännu bättre läkemedel. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida