Effektivt upprop

3 april 2000

KALMAR. »Vi orkar inte mer, vi är på väg in i väggen«, var budskapet från ett 30-tal psykiatrisjuksköterskor i ett upprop till landstinget nyligen. Arbetsgivaren reagerade snabbt och ska nu tillsammans med personalen, Vårdförbundet och patientanhöriga se över verksamheten och hur problemen ska kunna lösas. Landstinget har också kontaktat Vårdförbundets lokala avdelning för att diskutera hur man ska kunna lösa personalförsörjningen i sin helhet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida