Efter dödsbranden: fler anställda och höjda löner

Ingångslönerna för sjuksköterskor höjs till minst 21 000 kronor. Bakom beslutet ligger branden på S:t Sigfridsområdet i Växjö förra sommaren, som kostade två patienter livet.

5 april 2004

Anita Åkesson, ordförande i Vårdförbundets avdelning
i Kronoberg, är nöjd med beslutet.

– Det visar att arbetsgivaren har insett att man måste förändra och förbättra verksamheten.

En särskild utredningsgrupp har arbetat fram förslaget, som landstingsstyrelsen nu fattat beslut om. Men det har hela tiden varit en dialog med bland andra Vårdförbundet, berättar Anita Åkesson.

– Sjuksköterskorna är en nyckelgrupp, förklarar Ove Löfqvist i arbetsgruppen. Därför satsar vi särskilt på dem, både med löner och med kompetensutveckling. Men vi anställer också fler läkare och psykolog.

Förutom att höja ingångslönen har landstingsstyrelsen beslutat att:

  • Sjuksköterskorna ska få möjlighet att forska inom tjänsten. Ett kompetens- och utbildningscentrum byggs upp.
  • En halv miljon kronor extra satsas på forskning vid regionpsykiatriska kliniken.
  • Två nya läkare och flera nya sjuksköterskor anställs för att bemanningen ska motsvara vad som finns på andra håll.

Samtidigt pågår utredningen om ansvaret för branden. I mitten av mars fick två ledande tjänstemän polisutredningen av åklagaren för att kunna kommentera och bemöta den. Det tolkas allmänt så att åklagaren Aino Alhem räknar med att väcka åtal mot dem. Till Vårdfacket säger hon dock bara att beslutet kommer i slutet av april.

Ett av åklagarens underlag är den rapport som arbetsmiljöinspektionen har gjort. Den offentliggjordes i början av mars och innehåller kritik på en rad punkter.

Det gäller bland annat att den brandhärjade avdelningen den ödesdigra natten bara var bemannad med outbildad personal, att de som arbetade där inte hade fått någon brandutbildning samt att de avvikelserapporter som avdelningschefen lämnat till sina överordnade inte hade lett till några åtgärder från deras sida.

I höstas granskade Socialstyrelsen händelsen vid två tillfällen och kom båda gångerna fram till att ingen av dem som arbetade då kan lastas för det som hänt. Men också Socialstyrelsen var kritisk mot oklara ansvarsförhållanden, även om man bestämde sig för att inte lämna över ärendet till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida