Efter flykten

Efter flykten

”De vuxna verkade snälla. Men de tog min oskuld ?och tvingade mig att sälja min kropp”, berättar en ?20-årig kvinna för psykologen Barbro O’Connor.

3 augusti 2016

Du har i många år arbetat som psykolog på Röda korset. Hur kan ni hjälpa?
?— Röda korset driver flera behandlingscentrum för krigsskadade och torterade. Där erbjuds psykoterapi, fysioterapi, medicinsk behandling och socialt stöd. Röda korset bistår också med stöd i asylprocessen, vid familjeåterförening och efterforskning av nära anhöriga. En viktig uppgift är att utbilda, påverka och sprida kunskap så att fler kan hjälpa traumatiserade flyktingar.

??Går det att leva ett normalt liv efter tortyr?
?— Ja, det går att återhämta sig efter svåra trauman som tortyr. Helt symtomfri är det svårt att bli. Sårbarheten ökar vad gäller stress och utsatthet i olika situationer i livet. För återupprättelse fungerar till exempel arbete, bra nätverk och ?gott bemötande.??

Vad behövs i Sverige för att hjälpa??
— Kunskap om trauman och dess följder, tillgång till vård och medkännande.??

Berätta om ett livsöde du inte kan släppa.
?— Det finns många livsöden som följt med mig under lång tid, vilket man kan förstå om man läser boken. Det som för mig tycks svårast att härbärgera är alla förluster av nära och kära och de känslor av sorg, skuld och hopplöshet som följer. Att försonas med våldsam död orsakad av andra människor är bland det svåraste som finns.

Om boken

Du kunde ha varit jag…
Berättelser och ögonblicksbilder från samtal med traumatiserade flyktingar
Barbro O´Connor
Carlssons 2016

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida