Bemanning

Efter hyrstoppet: ”Det är på målsnöret man får ihop det”

Efter hyrstoppet: ”Det är på målsnöret man får ihop det”
Cecilia Granath, biträdande enhetschef på ortopediska avdelningen, Nyköpings lasarett. Foto: Chris Anderson/Region Sörmland

Södermanlands hyrstopp har tagit hårt på personalen, med stängda vårdplatser och högre arbetsbelastning på flera håll. Regionen har nu lyckats rekrytera nära 100 sjuksköterskor – men det är långt ifrån tillräckligt för att återgå till normalläge.

Region Sörmland införde hyrstopp för sjuksköterskor den 1 februari i år. Det har fått konsekvenser för många verksamheter, eftersom över 100 hyrsköterskor fanns i korridorerna när beslutet kom om stängda dörrar.

Även avdelningar som fick dispens från hyrstoppet har blivit lidande. Ett exempel är ortopedavdelningen vid Nyköpings lasarett, där enbart en tredjedel av sjuksköterskorna är fast anställda just nu. Cheferna har behövt söka ny dispens för hyrsköterskor var femte vecka – ett arbetssätt som har lett till oro och osäkerhet hos både anställda och hyrpersonalen, berättar Cecilia Granath, biträdande vårdenhetschef på ortopedavdelningen.

Cecilia Granath, biträdande vårdenhetschef, ortopedavdelningen, Nyköpings lasarett. Foto: Privat
Cecilia Granath, biträdande vårdenhetschef på ortopedavdelningen, Nyköpings lasarett. Foto: Privat

– Vi fick dispensen så sent beviljad att vi inte kunde lägga ut scheman i tid. Det ledde till en oerhörd arbetsbelastning för oss som lägger schemat, och en oro för all personal som inte visste hur de ska jobba framöver. Det är på målsnöret hela tiden som man får ihop det. Den stora osäkerheten påverkar såklart arbetsmiljön för oss alla.

Nu har avdelningen sökt och nyligen beviljats dispens för sju hyrsköterskor fram till den 1 oktober. Operationerna måste flyta på och vårdplatserna behövs. De har motiverat sin begäran med att de varken kan hålla sig till gällande regler kring schemaläggning, eller till att ha en acceptabel arbetsmiljö så som systemet ser ut.

– Det är omöjligt att få ihop det med femveckors-dispenser. Vi hoppas att vi slipper det upplägget i höst, säger Cecilia Granath.

Tyngre arbetsbelastning med färre personal

På geriatriska avdelningen på samma sjukhus är situationen också ansträngd, men på ett helt annat sätt. Där har hyrstoppet betytt ett definitivt stopp. Fyra av 18 vårdplatser har dragits in och den fasta personalen har ändrat sin organisation. Från att ha ansvarat för maximalt sju patienter per sjuksköterska, är åtta patienter mer regel än undantag just nu, förklarar Johanna Axelsson, en av avdelningens fast anställda sjuksköterskor.

– Det är ett högt pris vi har fått betala. Tiden som jag kan lägga på varje patient har blivit mindre. Jag har ju valt att arbeta med den här patientkategorin för att jag vill vara delaktig i omvårdnaden och nu känner jag mig fruktansvärt otillräcklig, säger Johanna Axelsson.

Även om arbetsmiljön har försämrats på flera sätt, ser Johanna Axelsson att den kan bli bättre på sikt med fast anställda kollegor. Två nya sjuksköterskor har rekryterats till avdelningen och blir snart färdiga med inskolningen.

 Att ha mycket hyrpersonal tidigare var också väldigt påfrestande, påpekar hon.

– Det var tyngre med hyrsköterskor, jag fick förbereda varje pass på ett annat sätt när de skulle ta över. Våra patienter behöver mycket vårdplanering och kontakter med kommunen och andra – och de kanalerna hade inte hyrpersonalen. Vissa av dem kom in på bättre arbetstider, hade mindre erfarenhet och kunde ha 20 000 kronor mer i lön. Det är klart att det var frustrerande på många sätt, säger Johanna Axelsson.

Regionens linje är rätt, enligt Johanna Axelsson, och hon hoppas att den också leder till förbättring för alla. Den svåra vägen måste vara mödan värd.

– Har regionen nu dragit igång med det här, då tycker jag man ska man löpa linan ut. Annars ska man inte utsätta personalen för det här. Vi har jobbat jättemycket övertid och dubbla pass. Det är en helt klart tuff arbetssituation.

Oro och etisk stress bland personalen

Robert Sanderberg, sjuksköterska på asyl- och migranthälsan i Region Sörmland och regionalt huvudskyddsombud för Vårdförbundet, känner igen bilden som personalen i Nyköping ger och har också fått signaler om oro och en förhöjd etisk stress från andra medlemmar. Han har även nyligen informerats av arbetsgivaren om att nära 100 nya sjuksköterskor har rekryterats.

Robert Sanderberg, sjuksköterska och regionalt huvudskyddsombud, Vårdförbundet i Södermanland. Foto: Kajsa Fogelberg
Robert Sanderberg, sjuksköterska och regionalt huvudskyddsombud, Vårdförbundet i Södermanland. Foto: Kajsa Fogelberg

– Det är bra med att de har lyckats anställa. Men personalen ute på avdelningarna ser inget av det än. Det finns fortfarande en oro kring hur det kommer att bli framöver.

 Enligt Robert Sanderberg har arbetsgivaren nu gjort en ”jätteinsats och släckt en brand” genom att slå ihop avdelningar, stänga vårdplatser och lägga mycket krut på rekrytering. Men det är många frågetecken som återstår, säger han.

– Hur ser den långsiktiga planeringen ut? När ska man öppna vårdplatserna man har stängt? Dessa frågor har vi inga svar på.

Hyrstoppet utökas till hösten

Enligt Magnus Johansson, hälso- och sjukvårdsdirektör i region Sörmland, är det svårt att ge en exakt tidpunkt för när verksamheten kan återgå i normalläge igen.

– Förhoppningen är att vissa vårdplatser kan öppnas upp under våren, beroende på hur bemanningsläget ser ut.

Magnus Johansson är nöjd över att regionen har lyckats rekrytera nära 100 sjuksköterskor sedan hyrstoppet infördes. Enligt ny statistik har inte heller flera sagt upp sig under den här perioden än samma period förra året. Ytterligare runt femtio sjukskötersketjänster behöver dock tillsättas och arbetet med rekryteringen fortsätter, förklarar Magnus Johansson.

Samtidigt kommer hyrstoppet utökas efter sommaren till att gälla även personalgrupper som nu undantagits, exempelvis specialistsjuksköterskor.

– Vi kommer att behöva fortsätta reducera den inhyrda personalen, med tanke på det ekonomiska läget men också med tanke på den långsiktiga bemanningen.

De korta dispenserna kommer att finnas kvar till hösten, enligt Magnus Johansson, trots att de leder till svårare planering.

Var går gränsen?  Hur resonerar du och politikerna kring ert arbetsmiljöansvar om belastningen blir för tung för personalen?

– Jag kan bara resonera för min del. Vi hade ju allvarliga problem på grund den stora andelen inhyrda medarbetare som skapade både risker och dålig arbetsmiljö. Det är därför vi gör detta. Sedan innebär förändringen också utmaningar.

Tror du inte att den här övergången kan skapa värre risker?

– Det fanns betydande risker förut, och det här kan skapa andra risker. Men långsiktigt är det här vägen vi kan komma framåt, både för att skapa bättre patientsäkerhet, kapacitet och en bättre arbetsmiljö.

Personalen och facket har krävt bättre villkor för den fast anställda personalen för att orka med den här förändringen. På vilket sätt har ni satsat på befintlig personal?

– Vi vill skapa stabilitet, och det lyckades vi inte åstadkomma när vi hade avdelningar med så stor andel inhyrda medarbetare. Sedan har vi gjort en lönesatsning kopplat till det här – vi har höjt ob-tillägget för arbete på kvällar, nätter och helger. Vi tittar också på några arbetstidsmodeller, för att få en bättre bemanningssituation.

Under sommaren slopas hyrstoppet

Hyrstoppet kommer att släppas på under sommarmånaderna, den 12 juni till den 18 augusti, för att personalen ska kunna få möjlighet till fyra veckors semester, förklarar Magnus Johansson, men säger också:

– Vi vet inte hur mycket vi kommer att kunna hyra in under sommaren. Det är en utmaning vet vi även från tidigare år.

Vad gäller höjning av grundlönen för fast anställda, vilket Vårdförbundet har krävt, hänvisar sjukvårdsdirektören till den just nu pågående årliga lönerevisionen.

Hyrstoppet hittills inte inneburit några ökade risker för patientsäkerheten, enligt de mätningar som regionen har gjort.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida