Egen utbildning för ambulansen

Gemensamma kurser med iva- och anestesisjuksköterskor och praktiska övningar med polis och brandkår. Det är något av det som utmärker specialistutbildningen till ambulanssjuksköterska.

5 februari 2001

För fyra år sedan startade högskolan i Borås sin specialistutbildning för ambulanssjuksköterskor. Utbildningen är på 40 poäng, alltså en ettårig kurs om man läser på helfart. Men det finns också halv- och kvartsfartvarianter.

Innehållet i kursen är gemensamt med det man läser i utbildningarna till iva- och anestesisjuksköterska (de finns också i Borås). Det är inte bara praktiskt, det är rent av nödvändigt för ambulanssjuksköterskorna att ha en gemensam kunskapsbas med sina kolleger inne på sjukhusets akut- och intensivvårdsavdelningar.

Praktiktjänstgöringen är heller inte bara förlagd till ambulansen, utan studenterna får också pröva på arbetet på hjärt-iva, akutmottagning och anestesiavdelning. Det är viktigt att öva inne på sjukhuset det man sedan måste kunna »därute«.

Den del som är unik för ambulanssjuksköterskorna handlar förstås i stor utsträckning om patientmötet ute på fältet. Det är också mötet med dem man som ambulanssjuksköterska har täta och nära kontakter med: personalen vid sos-
centralen, polisen och räddningstjänsten. Åtminstone de två förstnämnda mötena är obligatoriska.

Medicinska situationer övas i ett höghus. Där finns det trappor där studenterna kan öva sig i att bära patienter på bår och lägenheter som ger en verklighetskänsla vid övningarna. Studenterna får också en stationsövning utan ambulans och en fältövning med traumapatienter i samarbete med räddningstjänsten.

För att komma in på utbildningen krävs förstås att man är sjuksköterska. Men konkurrensen om de 30 platserna är stor och det krävs i realiteten ganska många års yrkeserfarenhet för att komma i fråga.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida