Egna klubbar för privatanställda

? Jag var tidigare skeptisk, men nu ser jag bara fördelar. Så säger Per Gustafsson, ordförande i Nova Medical-klubben, om förbundets nya organisation för privatanställda medlemmar som bland annat innebär större ansvar för förhandlingar.

3 februari 2003

Det var på Vårdförbundets kongress förra året som beslutet om att lägga ner Riksavdelningen togs. Avdelningen fick därmed en mycket kort livslängd, fem och ett halvt år. I stället finns det i dag sju fristående riksklubbar.

? Jag var tveksam i början, men blev allt mer positiv när jag satte mig in i frågan, säger Per Gustafsson.

Han var Riksavdelningens siste ordförande när han som vice ordförande fick hoppa in de sista månaderna sedan den ordinarie ordföranden fått ett annat arbete.

Det Per Gustafsson poängterar är klubbens kunskap och självständighet.

? Tidigare vände sig medlemmarna i många ärenden till Riksavdelningen och den gick i vissa lägen in och förhandlade för klubbens medlemmar. I dag ansvarar klubben för alla förhandlingsärenden, och det tycker jag är riktigt. Klubbstyrelsen har större kunskaper om medlemmarnas löner och övriga arbetsvillkor än en stor avdelning med flera klubbar och det är bättre för den enskilde.

Per Gustafsson är också nöjd med att klubbarna har egna representanter i förbundsrådet tillsammans med Vårdförbundets avdelningar. Tidigare representerades alla av Riksavdelningens ordförande.

? Medlemmarna har därmed en direktkanal till förbundet och har då större möjlighet att delta i och påverka det politiska arbetet. Informationen blir också bättre.

Eva Kant, ordförande i Previaklubben, håller till stor del med. Även hon var tveksam när idén om en ny organisation kom, framför allt eftersom hon tyckte att Riksavdelningen fått i gång ett bra arbete. Hon säger att arbetet där har stor betydelse för dagens fackliga verksamhet.

? I Riksavdelningen fick vi kontakter med både andra klubbar och med Vårdförbundet och kunde bygga upp ett fackligt samarbete som vi inte hade dessförinnan.

Bland fördelarna med den nya organisationen har Eva Kant samma syn på representationen i förbundsrådet som Per Gustafsson. Sedan pekar hon speciellt på en annan fråga, förhållandet till arbetsgivaren.

? Den relationen har blivit lättare. I Riksavdelningen samarbetade vi med klubbar inom verksamhet som konkurrerar med Previa och det tyckte kanske arbetsgivaren inte alltid var så bra. Nu ser han att vi enbart arbetar för anställda inom Previa och det uppfattas som positivt.

Eva Kant ser dock ett problem för den enskilda medlemmen med den nya organisationen.

? Det kan ibland vara lite förvirrande. Vad sköter avdelningen och vad ansvarar klubben för? Här behövs mer information och det ansvaret ligger på oss i klubbledningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida