Elbehandling mot kryp i benen

Sjuksköterskan på privatkliniken ställde diagnos och behandlade men patienten kände sig lurad.

En 80-årig kvinna sökte på en privat klinik för domningar, krypningar och ryckningar i benen, kalla fötter samt kärlbristning och svullnad vid anklarna. I två månader behandlades hon för venös insufficiens med elektromagnetiska och elektroniska impulser. Kvinnan betalade flera tusen kronor för behandlingen men märkte ingen förbättring. Hon kände sig lurad och anmälde ansvarig personal till Ansvarsnämnden.

Sjuksköterskan skrev i sitt yttrande till Ansvarsnämnden att hon har arbetat på kliniken i två år. Hon ansåg att patienterna fick mer eller mindre symtomlindring av behandlingen. Patienten hade enligt sjuksköterskans dokumentation reagerat som genomsnittet på behandlingen.

Läkaren skriver att hennes uppgift består i att se till att övrig personal följer klinikens behandlingsdirektiv.

Verksamhetschefen skriver att sjuksköterskan har tagit upp anamnes och gjort en ultraljudsundersökning för att utesluta allvarlig åderförkalkning som ska skötas av specialistsjukvården. Han hänvisar i sitt yttrande till ett stort antal publicerade studier och erfarenheter från en svensk systerklinik som har fört statistik över 1500 patienter.

Socialstyrelsens vetenskapliga råd har studerat den vetenskapliga litteraturen om elektromagnetisk behandling. Han hävdar att det inte finns något vetenskapligt underlag för behandling av de symtom kvinnan hade. Men han tycker att det är bra att klinikerna nu gör en välstrukturerad studie på vasomotoriska symtom i de nedre extremiteterna. Däremot stödjer litteraturen behandlingseffekter vid frakturläkning, venösa bensår och inflammation i senplattan i skulderleden.

Ansvarsnämnden skriver i sin bedömning att sjuksköterskan har undersökt kvinnan, ställt diagnosen försvårat venöst återflöde, och behandlat benen med elektromagnetisk påverkan.

Genom att diagnostisera har hon, enligt nämnden, tagit på sig ett alltför stort ansvar och utfört en arbetsuppgift som inte ligger inom hennes kompetensområde. Hon har också behandlat i strid mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Ansvarsnämnden ger henne en varning.

Verksamhetschefen och den medicinskt ansvariga läkaren har tillåtit en behandlingsmetod som för de aktuella symtomen strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver nämnden och ger också dem var sin varning.

Alla har överklagat beslutet till länsrätten (hsan 3594/04:b1).

Kommentar: Metoden är ännu inte kartlagd

? Det finns många beskrivningar av elektromagnetisk behandling mot cirkulationsrubbningar men nästan ingenting är publicerat i den vetenskapliga litteraturen. I djurförsök har man sett effekter men hur det påverkar är inte kartlagt. Själva hävdar utövarna att behandlingen slår bort beläggningen på kärlväggarna, säger Heikki Teriö, forsknings- och utvecklingschef vid Medicinsk teknik på Karolinska universitetssjuhuset i Huddinge.

Däremot finns det många artiklar som stödjer metoden vid ledbesvär, benbrott, osteoporos och smärtlindring. Behandlingar för de besvären accepteras också av skolmedicinen.

? Anmälaren skriver att hon en gång la märke till att utrustningen inte lät och att hon då slapp betala. Det tyder på att den inte fungerade som den skulle, sådan här apparatur låter alltid lite.

Kvinnan hade tidigare medicinerat mot besvären men tyckte inte att det hjälpte. Vid något tillfälle kände hon sig bättre av behandlingen, men sedan avbröt hon i förtid för att den inte hade någon effekt. I stället fortsatte hon medicinera och tyckte att hon blev hjälpt av det.

? Om patienten upplever att hon blir bättre av behandlingen kan det bero på att den värmer upp vävnaden. Då blir cirkulationen ofta bättre. Vi vet inte hur många gånger hon gick, men hon betalade mycket pengar och kan ha haft för stora förväntningar på resultatet. Det ska bli intressant att se resultatet av den studie av metoden i cirkulationssammanhang som de ska göra.

? Annars tycker jag att varningarna är ett sätt för myndigheterna att markera mot alternativ, så skedde ju tidigare också mot akupunktur som ju till en del har inlemmats i sjukvården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida