Elektromagnetiska fält

6 december 1999

Författare Helene Aastrup-Samuels
Titel Elektromagnetiska fält och människan
Videofilm på 65 minuter
Förlag Göteborgs universitet, enheten för medieteknik 1999
Cirkapris 288 kronor inklusive frakt

Vissa yrkesgrupper som är utsatta för kraftiga elektromagnetiska fält i sin vardag löper en ökad risk att drabbas av kronisk lymfatisk leukemi. Det visar forskning
som bedrivits vid Karolinska institutet. Det finns också en viss ökad risk för andra cancerformer som hjärntumörer och testikelcancer. Möss, som i en studie vistades under en kraftledning under längre tid, fick fler döda foster än normalt.

I denna video på dryga timmen redovisar forskare vid olika svenska institutioner, bland andra Karolinska institutet och Arbetslivsinstitutet, vad man i dagsläget vet om hur vi människor påverkas av elektromagnetiska fält.

Vad kan hända om vi bor nära en kraftledning eller har ett yrke som innebär att vi utsätts för kraftiga magnetfält,
exempelvis lokförare? Och varför blir vissa personer elöverkänsliga av att arbeta vid en bildskärm?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida