Elevers hälsa följs långsiktigt

Ett projekt har lett till att skolhälsovården i Härnösand kan se utvecklingen för alla barn från fjärde skolåret till första gymnasieåret.

Härnösands kommun och landstinget startade projektet med syftet att få fram hälsodata. Det skulle ske genom att utveckla hälsosamtal som arbetsmetod i skolan.

Ett formulär med frågor om bland annat hälsa och levnadsvanor sattes samman och användes i samtal med elever, både i grundskolans fjärde och åttonde årskurs och första året i gymnasiet. Totalt 800 elever svarade på frågorna.

? Skolsköterskorna tyckte att det var bra att arbeta med enkäten eftersom den blev ett stöd för samtalet så att ingenting glömdes bort, berättar skolsköterskan Mona Sjöström som lett arbetet.

Genom den här metoden får man fram data som gör det möjligt att jämföra elevens hälsa under en lång period. Man kan följa en elev och visa samband mellan elevens hälsa och levnadsvanor; jämföra utvecklingen och se orsaken till något som hänt.

? Man kan också se hur en klass mår, även en hel skola, säger Mona Sjöström.

Själva projektet är avslutat. Metoden har blivit permanentad i Härnösands kommun och används också till viss del i Örnsköldsvik och Kramfors. Målet är att den ska användas i hela länet så att man kan få en samlad bild av hälsoutvecklingen för alla barn och ungdomar i Västernorrland.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida