Elevhälsa

Elevhälsa

Med sikte på skolnärvaro Anna Klockar & Mia Westman Bonnierförlagen Lära 2020 www.bonnierforlagenlara.se

10 november 2020

Möter du elever med hög skolfrånvaro? Vill du lära dig mer om hur du kan hjälpa dem att komma tillbaka till klassrummet? Då kan det här vara en bok för dig.

Med lång erfarenhet från skolans värld har lärarna Anna Klockar och Mia Westman gett sig ut på spaning efter strategier som kan främja skolnärvaron hos elever. Boken riktar sig till så väl lärare och skolledning som elevhälsa och andra viktiga roller nära eleverna.

Här listas faktorer som kan trigga och utlösa frånvaro och det ges förslag på hur man kan arbeta för att minska dessa riskfaktorer. Boken innehåller också tips på hur man kan bädda för en fungerande återkomst och stötta föräldrarna som ofta drar ett tungt lass.

Målet är inte att hitta en enda enkel lösning på ett komplext problem, utan att visa en rad olika metoder som kan användas i arbetet. Som handfasta pusselbitar som kan plockas ihop efter just de förutsättningar som finns på din skola.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida