Ella Danielson ny professor i Göteborg

Den 1 april tillträder Ella Danielson sin nya befattning som professor i omvårdnad på institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Hennes uppdrag som professor är bland annat att utveckla omvårdnadsforskningen och utbildningen. Det innebär att hon är ansvarig för forskarutbildningen i omvårdnad. Hon är också huvudhandledare för många doktorander i projekt som handlar om att leva med långvarig sjukdom, med fokus på patienter, deras närstående och personal i vården.

– Arbetet innebär inte några större förändringar, utan jag fortsätter med den forskning och den utveckling av avancerad utbildning som jag har hållit på med de senaste åren, berättar Ella Danielson.

Ella Danielson är sjuksköterska och har den senaste tiden varit universitetslektor på Sahlgrenska akademin. Dessförinnan arbetade hon på dåvarande Mitthögskolan i Östersund, i dag Mittuniversitetet. Hon har dock fortfarande kvar handledning av forskningsprojekt på Mittuniversitetet, dels om sjuksköterskors arbete och professionella utveckling och dels om livskvalitet i palliativ vård.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida