Covidvaccin

EMA godkänner Astra Zenecas vaccin

EMA godkänner Astra Zenecas vaccin
EMA ger grönt ljus för Astra Zenecas vaccin, men vill se förstärkt information. Bild: AP/TT

Efter intensiva undersökningar den senaste veckan gör Europeiska läkemedelsmyndigheten bedömningen att vaccinet är säkert och effektivt. I Sverige kommer besked om fortsatt användning nästa vecka.

I dag gav Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, besked om Astra Zenecas vaccin. Det bygger på den vetenskaplig undersökning gjord av myndighetens säkerhetskommitté, PRAC.

– Det här är ett säkert och effektivt vaccin. Dess fördelar genom att skydda mot allvarlig covid-19 och död, uppväger de möjliga riskerna, inledde Emer Cooke, chef på EMA, dagens presskonferens, som direktsändes.

Strax efteråt meddelade svenska Folkhälsomyndigheten att besked om fortsatt användning av vaccinet kommer nästa vecka.

Stoppat tillfälligt

Vaccinet stoppades tillfälligt i förra veckan av en rad länder i och utanför Europa, och i tisdags även av Sverige. Alla har inväntat EMA:s utredning som kom i dag.

Bedömningen är nu att nyttan av vaccinet vida överstiger riskerna för biverkningar.

Säkerhetskommittén har både undersökt samband mellan det fåtal fall av både blodproppar och de fall av allvarligare tillstånd med blödningar på grund av brist på blodplättar, trombocytopeni.

Experter involverade

Det har skett i samarbete med EU-ländernas läkemedelsmyndigheter och experter inom området.

Säkerhetskommittén har inte kunnat finna några samband mellan vaccinet och de inrapporterade fallen av blodproppar.

– Antalet tromboemboliska fall är lägre än befolkningens i stort. Vi ser ingen risk för blodpropp av detta vaccin. Det snarare minskar risken, sa Sabine Straus, ordförande i säkerhetskommittén under presentationen.

Däremot kunde kommittéen inte utesluta att vaccinet hade ett samband med de sällsynta fall av låga blodplättar, trombocytopeni, som lett till allvarliga sjukdomsfall och även dödsfall.

Vill öka medvetenhet

Men EMA anser inte att det är en orsak till ett fortsatt stopp av vaccinet.

Budskapet var i stället att öka medvetenheten om den möjliga formen av mycket ovanlig biverkning. EMA menar att genom tydlig information om tecken på biverkningen, till både sjukvårdspersonal och allmänhet, ska fall kunna upptäckas tidigt och medicineras.

Fallen är mycket ovanliga. Fram tills i dag har 20 miljoner personer i EU och Storbritannien fått vaccinet. Bland dem har sju fall av koagulationsrubbningen DIC hittats, och 18 fall av blodproppar i hjärnans venösa bihålor, CVST, båda mycket allvarliga tillstånd.

Läs här om de tidiga tecken som Folkhälsomyndigheten lyft fram till dem som redan är vaccinerade.

Det här gäller för de som fått vaccinet

Det här är Folkhälsomyndighetens råd till de som fått Astra Zenecas vaccin de senaste 14 dagarna.

  • Den som får inga eller lindriga biverkningar behöver inte göra någonting.
  • Övergående symtom som feber, trötthet eller smärta vid injektionsstället i överarmen är vanliga och väntade, och är tecken på att immunsystemet har aktiverats.

Den som får symtom som kan tyda på allvarligt medicinskt tillstånd ska kontakta vården. Symtom att vara uppmärksam på är:

  • blåmärken och/eller punktformade blödningar i hud/slemhinna
  • näsblödning som är svår att stoppa
  • svullnad, rodnad eller uttalad ömhet i ben eller arm.
  • Om symtomen uppkommer ska man kontakta 1177 Vårdguiden och berätta att man vaccinerats. Den som känner sig akut sjuk ska direkt kontakta vården eller 112.

Även WHO gick i går ut och rekommenderade fortsatt användning av vaccinet.

I Norge har tre personer anställda i sjukvården, under 50 år, drabbats av det allvarliga tillståndet av koagulationsrubbning. En av dem har avlidit.

Fallen har utretts av en läkargrupp ledda av professor Pål Andre Holme, som i dag meddelade att orsaken till tillstånden är vaccinet, skriver norska Verdens Gang, VG.

Norska läkemedelsverket har inte kommenterat undersökningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida