En bok kommer lastad…

6 augusti 2001

Att kunna förbättra vården handlar i hög grad om att utbilda personalen. ICN uppmanar sjuksköterskor att ta till sig den nya tekniken och arbeta med Internet. Men på många håll i världen har sjuksköterskor svårt att få tag i aktuell information även om de mest basala kunskaper i omvårdnad och medicinska frågor. Därför har ICN inrättade mobila bibliotek; stora metallkoffertar fyllda med litteratur om hur sjukdomar bekämpas och hälsa förebyggs, om folkhälsa, åldringsvård och om ledningsfrågor och fortbildning. 20 mobila bibliotek ska distribueras i Kenya, Zimbabwe och Botswana. Varje bibliotek kostar cirka 20 000 kronor, en summa som flera nationella sjuksköterskeorganisationer redan erbjudit sig att betala för en koffert.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida