En gåta att lösa

En gåta att lösa
Blodförgiftning kan ha många olika orsaker, men utgår vanligen från en lokal infektion någonstans i kroppen. Foto: Mostphotos

Immunförsvar. En särskild genetisk variation gör att vissa människor är betydligt mer mottagliga för blodförgiftning.

2 oktober 2013

Biomedicinska analytikern Berolla Sahdo ingår i ett forskarlag som tittar på hur vårt immunförsvar fungerar vid svåra infektionssjukdomar. Det visar sig att det finns stora individuella skillnader.

— Samma bakterier som hos en del patienter orsakar en dödlig sjukdom, leder hos andra bara till en lindrig infektion. En del individer kan till och med vara bärare av dessa bakterier utan att alls bli sjuka, säger Berolla Sahdo.

I sommar har Berolla Sahdo disputerat vid Örebro universitet. Hon är i grunden biomedicinsk analytiker, men har också en magister i biomedicin. I sin doktorsavhandling har Berolla Sahdo undersökt olika faktorer som avgör hur kraftfull immunförsvarets reaktion blir. Framför allt har hon studerat ett proteinkomplex i de vita blodkropparna som kallas inflamma­somen och vilken roll det har vid sjukdomar som orsakas av bakterier.

— Vi studerade hur både sjukdomsalstrande bakterier och bakterier som tillhör normalfloran påverkar inflamma­somen. Oväntat nog upptäckte vi att den aktiverades mest av normalflorebakterierna, förklarar Berolla Sahdo.

Eftersom olika individer svarade på olika sätt när de utsattes för samma slags bakterier gick forskarlaget vidare och undersökte om det fanns någon koppling mellan genetiska variationer hos inflammasomen och känslighet för bakterier i blodet.

Man upptäckte att en särskild genetisk variation var betydligt vanligare hos patienter med blodförgiftning. Genvarianten verkade alltså göra människor mer mottagliga för blodförgiftning.

Nästa steg blir att undersöka om de också får en svårare infektion med mer kraftfull inflammation eller om deras immunförsvar är bättre på att försvara sig mot bakterierna.?

— Man tror i dag att dessa genetiska varianter ger kroppen ett bättre skydd mot vissa bakterier, så sammantaget kan man säga att de å ena sidan ger ett bättre immunförsvar vid vissa infektioner, men å andra sidan kan orsaka ett inflammatoriskt påslag som leder till sjukdomar, säger Berolla Sahdo.

Med bättre kunskap om hur immunförsvaret fungerar kan nya behandlingar utvecklas.

— Blodförgiftning behandlas med antibiotika och med tanke på den ökande förekomsten av bakterier som är resistenta mot antibiotika är det viktigt att utveckla nya specialiserade och individanpassade läkemedel, säger Berolla Sahdo.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida