En halv miljon svenskar riskerar för tidig död

Var femte svensk över 60 år lider av benartärsjukdom - mer än hälften av dem utan att ha några symtom. Men sjukdomen kan lätt upptäckas av sjuksköterskan på vårdcentralen.

24 augusti 2005

Perifer arteriell kärlsjukdom, eller benartärsjukdom, är en indikator på att också andra delar av kroppens artärer är drabbade av åderförkalkning.

Sjukdomen innebär en kraftigt ökad risk att dö för tidigt i hjärt- och kärlsjukdomar. Men ingen har hittills vetat hur vanlig den är. Sedan länge vet man dock att ett sänkt ankel-arm index (ABI) är en predikator för förtidig död i hjärt-kärlsjukdom också då symtom saknas.

Fler kvinnor än män

Med hjälp av sjuksköterskor som fått specialutbildning visar nu kärlkirurgen Birgitta Sigvant vid Centralsjukhuset i Karlstad i en studie i sitt avhandlingsarbete vid Karolinska institutet att sjukdomen är vanligare än man trott.

– Det visade sig att 20 procent av de 5 050 patienterna som ingick i studien var drabbade och att sjukdomen drabbar fler kvinnor än män. Men 62 procent av de drabbade hade inga symtom, berättar Birgitta Sigvant.

Sjuksköterskorna mätte trycket i ben och arm med en vanlig blodtrycksmanschett och en doppler-apparat. Genom att jämföra arm- och benblodtryck fick de fram en kvot som talade om i fall patienten led av benartärsjukdom.

Framtida rutin?

I förlängningen väntas Birgitta Sigvants forskningsresultat få stor betydelse för synen på benartärsjukdom.

Frågan är om ABI-mätning ska ingå som rutinundersökning på landets vårdcentraler för att minska sjuklighet och död i hjärt-kärlsjukdom.

– Metoden är enkel, billig och säker, men patientgruppen är stor och kostnaderna för den förebyggande läkemedelsbehandlingen kan därför bli hög, konstaterar Birgitta Sigvant. 

Birgitta Sigvants studie är till stora delar den första i sitt slag i världen och väntas väcka stor uppmärksamhet inom den medicinska forskningen. De gravare formerna av benartärsjukdom har tidigare varit helt okänd och kunskapen ger en möjlighet att hjälpa den patientgruppen bättre.

– Att benartärsjukdom är vanligare hos kvinnor är också sensationell information. Sannolikt kommer speciella åtgärder och resurser att krävas för att minska dödligheten för kvinnor, säger Eric Wahlberg, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset, docent och handledare för Birgitta Sigvant.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida