En hjärnsjukdom som kan drabba alla

Staten tar inte sitt ansvar för beroendeforskningen. Alkohol, tobak och spel ger stora inkomster varje år, men knappast något satsas på forskning om beroende. Det anser forskare på Karolinska institutet i Stockholm.

18 augusti 2004

Listan över störningar, skador och sjukdomar som kan drabba hjärnan är lång. En av de mest illa sedda sjukdomarna är beroende, säger Lars Olson, professor vid institutionen för neurovetenskap och en av de forskare som deltog i ett seminarium om beroenden som i dag hölls på Karolinska institutet.

? Fortfarande har allmänheten inställningen att den som missbrukar borde ta sig i kragen och skärpa sig.

Trots att hjärnans belöningssystem, som belönar oss för sådant som är bra för släktets överlevnad, hos oss alla kan ?kidnappas? av beroendeframkallande droger.

Ett och samma belöningssystem

Vi kan vara beroende av legala droger som koffein, tobak eller alkohol, illegala droger som heroin, kokain eller amfetamin. Eller av spel, shopping, sex, mat eller extrem konditionsträning. Vad vi än är beroende av är det samma belöningssystem som påverkas.

Hjärnan hos den som är beroende förändras och får ett drogminne. Drogminnet kan inte släckas, men medicin och terapeutisk behandling kan göra minnena mindre starka, berättar Lars Olson. Han konstaterar också att många blivande mammor inte har tillräcklig respekt för alkohol. Trots att effekten på hjärnan blir allvarligare ju tidigare vi utsätts för drogpåverkan.

Gener i stället för miljö

Att beroendeforskningen har genomgått ett paradigmskifte, berättar Johan Franck, överläkare vid institutionen för neurovetenskap. Tidigare förklarades beroende av social miljö. I dag söker forskarna framför allt förklaringen i våra gener.

? Störst är risken att drabbas för den som har en förälder som är drogberoende, säger Johan Franck.

Behandling finns

Det finns effektiv behandling, enligt forskarna på Karolinska institutet. Senaste åren har det kommit läkemedel som är effektiva när det gäller att behandla alkoholism och nikotin- och heroinberoende. Även motivationshöjande samtal, återfallsprevention och Tolvstegsprogrammet ingår i den behandling som har bevisad effekt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida