»En profession behöver en etisk kod«

30 maj 2008

Vårdförbundet ställde sig bakom »världens första etiska kod för röntgensjuksköterskor«, som Anna-Karin Eklund presenterade den på kongressen.

Man har sneglat på den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN:s etiska kod för sjuksköterskor när förslaget togs fram, berättade Gunnela Örnberg, ordförande i Riksföreningen för röntgensjuksköterskor.

– Samtidigt är det viktigt att röntgensjuksköterskan känner igen sig i sina egna arbetsuppgifter i koden, sa hon.

Koden kommer slutligen att antas under röntgenveckan i augusti.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida