Ende manlige ordföranden

8 maj 2000

JÖNKÖPING. Joakim Edvinsson heter den nye ordföranden i Vårdförbundets avdelning i Jönköping. Han är sjuksköterska, har en tjänst på hjärtvården, Ryhovs sjukhus i Jönköping, och har tidigare under ett par år suttit med i avdelningens styrelse. Joakim är efter vårens årsmöten den ende manlige avdelningsordföranden i landet. Han efterträder Barbro Knopp Johlander som fått en ny tjänst på Landstingsfastigheter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida