Engagemanget har ökat

Sedan introduktionsprogrammet startade på neurokirurgen har stämningen blivit positivare, faktiskt inom hela divisionen. Det säger Marjatta Antoni Markkanen, utvecklingssjuksköterska.

Tidigare fanns det rivalitet mellan avdelningarna men i dag känner man sig välkommen överallt, säger Marjatta Antoni Markkanen. Det var hon som kom med idén till en kurs för nyanställda på neurokirurgen vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna utanför Stockholm.

Och engagemanget för avdelningen har ökat. Redan har en nyanställd börjat arbeta med utvecklingsarbete.

Det var för ungefär två år sedan som Marjatta Antoni Markkanen och hennes kolleger först började fundera på ett introduktionsprogram. Då hade många på avdelningen slutat och ersatts av inhyrda sjuksköterskor. Rutinerna fungerade dåligt.

– Tillsammans med mina kolleger började jag skriva ner alla specialiteter på vår klinik. Det blev själva stommen i programmet. Skallskador är exempel på en sådan specialitet. Sedan funderade jag på vem som bäst kunde lära ut vad, säger hon.

Det tog tid att hitta folk som hade möjlighet att undervisa.

– Svårast var det att få doktorerna att ställa upp. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster var andra viktiga yrkesgrupper som jag tog kontakt med.

Nästa steg var att se i vilken ordning de olika momenten skulle komma. Valet blev att ta de elementära delarna först, arbetsuppgifter man gör ofta. Till exempel kontroll av neurologstatus.

– Det är sådant som sjuksköterskorna gör nästan dagligen hos oss, säger Marjatta Antoni Markkanen.

Personalsekreteraren och vårdutvecklingssamordnaren nappade direkt på idén. Det gick också lätt att förankra förslaget hos ledningen.

– Programmet har inte kostat så mycket eftersom det är vår egen personal som håller i undervisningen. Ett bra bemanningssystem gör att vi inte behöver ta in vikarier när sjuksköterskorna är på föreläsningar. Däremot får de ju lön trots att de inte jobbar på avdelningen och det innebär en extra kostnad.

I början fanns det erfarna sjuksköterskor som tittade snett när de nyanställda försvann i väg på föreläsningar.

– Men det har dalat och blivit accepterat. Eftersom de nya sjuksköterskorna snabbare kommer in i arbetet nu underlättar det jobbet för de andra också, säger Marjatta Antoni Markkanen.

De nya kommer ofta med bra idéer till förbättringar av gamla rutiner som personalen måste vara lyhörd för, anser hon. I introduktionsprogrammet ingår ett projektarbete som kan vara en möjlighet för nyanställda att påverka vården.

– Den första gruppen gjorde till exempel en pm för preoperativ vård.

Marjatta Antoni Markkanen tror att det kommer att bli vanligare med utbildning på arbetsplatsen i framtiden, eftersom vården blir mer och mer specialiserad.

– I slutändan handlar allt det här om att patienterna ska få en bättre vård.

 

KONTAKT:
Marjatta Antoni Markkanen, utvecklingssjuksköterska: marjatta.antonimarkkanen@telia.com
Rose Marie Hallin, vårdutvecklingssamordnare:
rose-marie.hallin@ks.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida