Engelska för vårdpersonal

11 januari 1999

Författare Elisabeth Legl
Titel Kommunikationsträningpå engelska för vårdpersonal
172 sidor, textbok+CD-skiva
Förlag Studentlitteratur 1998.
Cirkapris 312 kronor
ISBN 91-44-00662-4

Med den här boken som bas kan man genom självstudier eller i en lärarledd studiecirkel förbättra sin vårdengelska. Hur frågar man exempelvis en patient om besvär och symtom? Och vad heter vårdcentral, BB och intensivvård på engelska? Till varje kapitel finns övningsuppgifter. En alfabetisk ordlista avslutar boken. På den CD som följer med finns svåruttalade glosor inspelade, som man lyssnar på och läser efter, för att öva in ett bra uttal. Boken vänder sig till all slags vårdpersonal och studerande vid vårdhögskolor

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida