English,please!

English,please!
Maria Mineur och Mona Rachdi Olofsson är kolleger på sjukvårdsrådgivningen, dit det ringer många som ställer frågor på engelska. Foto: Anna Simonsson

Tränar. Sjuksköterskan säger: Sit down! och pekar på stolen. Det uppfattas som en brysk order om inte ett mjukare ord läggs till. Svenskar är artiga med tonfallet. Det räcker inte i engelskan.?

4 februari 2015

Engelskaläraren Gunilla Blomström får alla i klassrummet att skratta högt. Det låter plötsligt som en order ifrån en militär när patienten ombeds sätta sig. Den omtänksamma sjuksköterska försöker sig på ett leende, men vad hon egentligen behöver är de användbara orden ”could” eller ”would”.?

— Could you please sit down? prövar hon artigt. ?

På samma sätt behöver röntgensjuksköterskan som vill be patienten att klä av sig linda in sin uppmaning:?

— Would you please take off your shirt??

Alla vill ge patienterna ett gott bemötande och på engelska gäller det då att tillsätta artiga fraser som strössel i meningarna. Gunilla Blomström håller i den fullsatta kursen Engelska i vårdsituationer som anordnas av Vårdförbundet i Stockholm. Hon varnar deltagande barnmorskor, sjuksköterskor, biomedicinsk analytiker och studenter för att säga orden ”yes” eller ”no” utan några inlindande ord. ?

— På svenska säger vi ofta bara ja eller nej och varierar röstläget för att låta vänliga. På engelska låter det hårt och avvisande. ”No” ska man alltid linda in i ett vänligt ”No, I’m sorry” eller ”I’m afraid not”. Om det inte verkligen är så att man tappat tålamodet…

Barnmorskan Annika Iseryd vill bättra på vårdengelskan. Hon jobbar natt på Södersjuk­husets bb-avdelning i Stockholm.?

— Jag vill lära mig fler medicinska ord på engelska, så att jag kan förklara bättre för patienterna. I dag kan många patienter engelska även om de kommer från andra länder. Det känns bra att inte behöva en tolk vid förlossningen och eftervården, utan kunna möta patienten ensam och ge stöd.

?Hon bokstaverar tappert ett krångligt patientnamn för sin bordsgranne Marina Losjakova, som känner igen sig. Hon kommer ifrån Ryssland och har inte läst engelska i skolan. Ändå klarade hon den engelska kurslitteraturen på sjuksköterskeutbildningen med hjälp av ordbok. Hon vill träna sig på engelska för att en dag kunna flytta utomlands igen.?

Hela gänget får presentera sitt yrke och sin avdelning på engelska, bara det en utmaning. A medical unit for allergy and lungdiseases. In palliative homecare. In a geriatric ward. In the health care guide to give medical advices in the phone. In the emergency ward. In a nursing home.?

Ordet avdelning heter ward på brittisk engelska och department på amerikansk. Listan på arbetsplatser blir lång tills en kursdeltagare utbrister:?

— I am between two jobs, and the last one was from hell. The next one can’t be worse.

Kursledaren håller sig nära deltagarnas vårdvardag, men hela tiden med en busig glimt i ögat. Snart pratar alla glatt på engelska.

?— Snälla ni, när ni ber patienten om legitimation, fråga då inte ” can I see your leg” om det inte är benen ni vill se.?

Hon blir allvarligare. Det är viktigt för patient­säkerheten att kunna uttrycka sig korrekt på engelska. Inte minst när man förklarar hur läkemedel ska tas. Det är noga att hålla reda på prepositionerna. Rätta sättet att säga: du ska ta medicinen i tre veckor är:?

— You shall take this medicine for three weeks. Hamna inte fel och säg: You can take this medicine in three weeks. Det betyder att patienten ska börja ta medicinen först om tre veckor och väntar de så länge kan det få stora konsekvenser för behandlingen.??

Mona Rachdi Olofsson och Maria Mineur är kolleger på sjukvårdsrådgivningen 1177. De märker hur samhället har förändrats och fler behöver få råd på engelska, både invandrare och turister.?

— Det är ofta ännu svårare när den som ringer inte heller talar flytande engelska. Jag ska ju kunna avgöra deras tillstånd och ge råd utifrån deras berättelse. Att ställa frågor om känslor och smärta kan vara svårt redan på svenska, säger Maria Mineur.

?Vårdförbundet i Stockholm har märkt att behovet att bättra på vårdengelskan har ökat och ger kursen sedan tre år tillbaka.

?— Vid språkförbistring ökar riskerna för patienten. Men studenter som utbildas i dag är mer vana vid medicinsk, engelsk terminologi från alla vetenskapliga artiklar de läst, säger Gunilla George, förtroendevald i Stockholm.

Användbara ord

Symtom: A cold, a cough, a sore throat, a temperature, a stomache ache, chest pains, earache, a rash on my chest, spots, a bruise, a lump on my arm, indegestion, diarrhea, painful joints, blisters. I feel sick, dizzy, breathless, shivery, faint, depressed, constipated.

Sjukdomar: flu, pneumonia, rheumatism, chickenpox, mumps, ulcer.

Kroppsdelar: diaphragm, gall bladder, rectum, intestines, windpipe (trachea), gullet (esofhagus)

Smärta:
Stickande: shooting, stabbing, piercing pain
Molande: dull pain
Strålande: radiating pain

Landsting: county council

Kommun: municipality

Biståndshandläggare: person in charge of your case at the social service office

Användbara fraser

Can I have your social security number?

Could you fill in this form, please? I would like to know a little about your health.

Do you take any medicines?

I will check your blood pressure, take a blood sample and a urine sample.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida