Enkät: Är du rädd för att bli anmäld i ditt jobb?

7 juni 2017
.

MÅRTEN JOHANSSON ?
Biomedicinsk analytiker, klinisk patologi, Universitetssjukhuset, Linköping
?— Nej, det kan jag inte säga. Där­emot oroar jag mig nästan dagligen för att något ska gå fel. Men då är det inte risken för att bli anmäld som jag är rädd för utan snarare att patienten ska komma till skada.?
— Vi har bra rutiner, men råkar man exempelvis ta fel vätskor till dehydreringen kan man förstöra väldigt många prover.?
— Sedan ungefär ett år tillbaka arbetar jag med större organ: lever, prostata och gallblåsa. Det händer fortfarande att jag känner mig osäker på hur jag ska göra. Då brukar jag ta hjälp av någon av läkarna eller en kollega.

 

.

DAVID KILSTRÖM 
Sjuksköterska, avancerad sjukvård i hemmet, Capio ASIH Dalen
— Jag tänker inte så mycket på att bli anmäld, då är jag mer orolig för att orsaka patienten någon skada genom att göra fel eller fatta fel beslut. Vi bedömer ju till exempel om svårt sjuka patienter ska stanna kvar hemma eller åka till sjukhus, vi ger läkemedel intravenöst och vårdar både kurativt och palliativt.
— Eftersom vi är hemma hos patienterna har vi inte möjlighet att göra alla de aktiva insatser som kan utföras på sjukhus. Jag har heller inte kolleger på plats. Även om vi är multidisciplinära team är jag ofta ensam hos patienten, ibland med svåra och brådskande beslut som ska tas. Så att det ska bli fel oroar mig ibland.

 

.

ELIN JOHANSSON 
Barnmorska vid förlossningen Ryhov, Jönköping
— Nej, det är jag inte. Jag har jobbat i två år som barnmorska och har inte hamnat i någon situation där det har varit aktuellt.
— Hos oss är det ovanligt att det blir några anmälningsfall. Det är inget vi pratar särskilt ofta om bland kollegerna, inte ens en gång i veckan. Vi jobbar med evidensbaserade riktlinjer och gör man som man ska enligt dem så är det inga problem.
— Jag tror ofta att det kan ligga något annat bakom en anmälan, som svårigheter i kommunikationen eller så. Men jag känner att mina patienter litar på mig.

 

.

BRITT-MARIE WESTERBERG
Distriktssköterska på Övertorneå hälsocentral
— Nej. Jag försöker arbeta på ett sådant sätt att jag inte utsätter mig för det. Försöker att hänga med i forskning och kunskapsutveckling och om jag är osäker på något tar jag alltid reda på hur det är. Jag gör inget om jag inte vet vad jag gör. Det är dessutom nödvändigt med tanke på dagens patienter som är både krävande och insatta. I vissa fall mer insatta än vad jag själv är.
— Jag jobbar dessutom mycket med avvikelserapporter, vilket ger mycket kunskap om riskmoment och om vad som kan göras för att förhindra fel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida