Enkät: Har du möjlighetatt påverka din lön?

10 juni 2015

Enkäten 6-15

Marthina Widell, 27
?Biomedicinsk analytiker, klin fys, Borås
?— Jag tycker att jag har ganska goda möjligheter att påverka min lön. Man väljer ju själv hur mycket man vill visa framfötterna och ta på sig ansvar. Och det märks absolut på lönen.?

— Men i mitt arbete tänker jag inte på att det jag gör ska leda till att jag får mer betalt. Jag kämpar på och tar på mig ansvar för att det är roligt, men också för att det behövs.?

— Lönesamtalen har jag med min vårdenhetschef, som är sjuksköterska. Jag tycker att hon tydligt ser vad jag gör i mitt arbete och vilket ansvar jag tar för saker och ting. Sedan jag började här för tre år sedan har jag fått upp min lön med nära 5 000 kronor i månaden.

Enkäten 6-15

Annette Källman Carlsson, 54
Distriktssköterska på Ringens vårdcentral, Stockholm
— En viss påverkan har jag. Fast jag önskar att vi sjuksköterskor var mer som läkarna: tuffare. Vi är inte så bra på att tala om vad vi kan. Jag har en chef som berättar för mig vad jag är bra på, det är inte helt lätt att göra själv.

— Vad jag har i lön vill jag behålla för mig själv, men distriktssköterskor har mycket ansvar och måste fatta många viktiga beslut så jag tycker att vi borde ha 45 000 kronor i månaden. För egen del är arbetsvillkoren viktigare än lönen. Jag har bra arbetstider och det betyder mycket eftersom jag har hund.

Enkäten 6-15

Euan Morin, 37
Ambulanssjuksköterska, Nyköping
— Ja, det har jag till viss del. Vi tillämpar en individuell lönesättning som utgår från en mall som ledningsgruppen arbetat fram inom Sörmlands ambulanssjukvård. Jag upplever dock att de ekonomiska medel min arbetsgivare har att fördela på alla arbetstagare gör att de flesta i stort sett erhåller samma lönehöjning, oavsett vad löneverktyget i sig kommer fram till.

— Det vore bra om kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor integreras i bedömningen. Eftersom det ligger i vår profession att driva ambulansSverige framåt bör de som gör just detta uppmärksammas av sin arbetsgivare, tycker jag.

Riina Jakobsson

Riina Jakobsson, 39
Röntgensjuksköterska, Mora lasarett
— Ja, absolut, inom röntgen finns många möjligheter att specialisera sig. Genom att ta på sig extra uppgifter som att ta hand om studenter, vara fackligt aktiv och vidareutbilda sig kan lönen bli högre. Själv har jag bland annat valt att lära mig mammografi .

— Det skadar inte heller att vara trevlig, arbetsvillig och mån om en bra arbetsmiljö för alla.

— Jag går också jour på nätter och helger, vilket genererar högre lön.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida