Enkät: Har du utrymme för din omvårdnadskompetens?

4 juni 2014

Annica Stridh

Annica Stridh, 43?
Avdelningschef på bb, Falu lasarett?
— Jag har goda möjligheter att utveckla omvårdnaden på avdelningen med hjälp av barnmorsk­or, undersköterskor och barnsköterskor. Vi har en barnmorska som arbetar administrativt med detta och jag har skickat personal både till konferensen reproduktiv hälsa och på amningsutbildning.

?— Chefsjobbet går i cykler och inför sommaren är det tufft att få till tiden när vi rekryterar så då är det väldigt bra att jag har stöttning av medarbetare och arbetsgrupper som arbetar intensivt med omvårdnadsfrågor. Det är alltid lättare på hösten.?

— Jag skulle önska mer input om hur de jobbar med bb-vård i andra landsting.

 

Linda Eklund
Linda Eklund, 32

Sjuksköterska, hematologen, Sundsvalls sjukhus
— Inte i den utsträckning jag önskar. Vår arbetstid går allt mer åt till administration. Jag sitter, eller står, vid en dator flera timmar om dagen. Vi är ofta inne i flera olika system; skriver journaler, vårdplanerar med kommunerna och gör riskbedömningar. Det är stor skillnad mot tidigare och jag önskar att politiker insåg att ett system med så mycket data kring patienterna kräver mer personal. Allt som inte dokumenteras är inte gjort.

— Jag har för lite tid till det patientnära och är beroende av självständiga undersköterskor.

 

Lena Blom Eriksson
Lena Blom Eriksson, 62

Sjuksköterska på Ektorps vårdcentral i Nacka
— Ja, hela tiden. Det kan vara att jag ser att en äldre person börjar få trycksår av skorna och föreslår remiss till en ortopedtekniker. Eller att jag uppmärksammar att patienten är undernärd och erbjuder näringsdrycker.

— Jag är tobaks­avvänjare och går stavgång med patienterna.

— Nu hoppas jag kunna starta en renodlad livsstilsmottagning här. Vi har en ledig lokal och jag ska gå en kurs i ämnet snart.

— Det som ibland kan hindra mig att använda min omvårdnadskompetens är tidsbrist. Men då kan jag alltid boka in ett nytt besök.

 

Foto: Henrik Witt
Ylva Lesirwa, 39

Barnmorska på bb, Linköpings universitetssjukhus
— Ja, som barnmorska på bb tar man hand om patienten mycket och har helhetsansvar
för familjen. Vi gör många olika saker, ger råd vid amning, kontrollerar stygnen och kollar att livmodern drar ihop sig. Allt genom hela processen efter förlossningen.

— Jag tycker att jag kan fördjupa omvårdnadskompetensen på arbetstid. Jag får tid för kvalitetsarbete, till exempel att utveckla strategin för amningsrådgivning. Vi har också utvecklingsronder varje vecka och har utbildningsdagar ibland.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida