Enkät: Har ni etiska reflektioner i din arbetsgrupp?

1 mars 2017
.

JONAS OKSANEN
?Mikrobiologen, Västmanlands sjukhus, Västerås
— Ja, men inget återkommande. ?Vi jobbar mest hela tiden. Men ibland på våra arbetsplatsträffar händer det att vi diskuterar etiska frågor. Det är däremot ingen stående punkt och vi har ingen annan tid avsatt för det.? 
— Jag tycker nog att det hade kunnat ske lite oftare. Det är viktigt för oss som jobbar på laboratorium att komma ihåg att det alltid finns en patient bakom varje prov.? 
— Men det behöver inte bara handla om patienterna. På min arbetsplats jobbar människor från olika kulturer. Då kan det vara viktigt att diskutera hur vi beter oss mot varandra.

 

Jessica Linder. Foto: Marie Birkl

JESSICA LINDER
Distriktssköterska, Brunflo hälsocentral utanför Östersund
— Vi pratar inte etik regelbundet, som en stående punkt på ett möte. Däremot blir det mycket etiska diskussioner i vår grupp av distriktssköterskor. Det gäller etiska dilemman i jobbet som när man känner ”får den här patienten vad den behöver, med den bemanning vi har?”
— Vi har nästan bara stafett­läkare här. Som distriktssköterska tycker man det är synd att patienten åter måste träffa en ny läkare och berätta sin historia från början.
— Fördelen med regelbundna etiska diskussioner skulle vara att få höra åsikter från hela arbetsgruppen och inte bara från sina sjuksköterskekolleger.

 

Henrik Paulfors.

HENRIK PAULFORS
Röntgensjuksköterska, Falu lasarett
— Vi har ofta etiska diskussioner. De sker för det mesta spontant på raster eller i manöverrummen efter att vi har läst remisser eller om vi haft en patient hos oss. En vanlig frågeställning är om undersökningarna är berättigade. Är det exempelvis etiskt rätt att ”tvinga”
i väg patienter till röntgen när de är så gamla och dåliga att de inte är medvetna om vad vi gör, och man vet att inget görs om vi skulle hitta något på röntgen?
— Vi diskuterar ofta sinsemellan först för att sedan tala med radiolog eller remittent om det är rätt att utföra undersökningen.

 

Veronica Starke.

VERONICA STARKE
Barnspecialistsjuksköterska, intensivvårdsavdelningen för nyfödda, Akademiska, sjukhuset, Uppsala
— Ja, en gång i månaden har vi etikforum då vi går igenom patientfall och hur vi gör i olika situationer. Vi pratar också mycket i personalgruppen. Det blir lätt så eftersom vi hanterar svåra etiska dilemman. Om vi avslutat en livsuppehållande behandling, då brukar vi ha debriefing. Det är ett läkarbeslut, men det känns viktigt för mig som sjuksköterska att få vara med i processen och förstå varför.
— Att ha en regelbunden tid för etiska samtal visar att arbetsgivaren värnar om de här frågorna. Det skapar öppenhet, sammanhållning och även ny kunskap.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida