Enkät: Hur mycket tid lägger du på dokumentation?

4 mars 2015

Enkäten 3-15

Emelie Olsson, 29?
Röntgensjuksköterska, röntgenmottagningen i Torsby
?— Jag lägger nog lite mer än en timme per arbetspass på dokumentation. Beroende på var jag är placerad blir det lite olika vad som dokumenteras. På skelettröntgen handlar det om ifalll kompression använts, gonadskydd och eventuell graviditet. På datortomografen skriver jag bland annat om patienten är allergisk eller har diabetes och om kontrastmedel.?

— Det fungerar bra, vi hinner med att dokumentera det vi ska. Däremot behöver vi mer personal på golvet och som ingår i beredskap.

Enkäten 3-15

Shila Zahiry, 44
Sjuksköterska, onkologkliniken Karolinska universitetssjukhuset i Solna
— Vi har dagvård för cancerpatienter och dokumentationen kring dem jag ansvarar för tar en dryg timme varje dag. Sedan registrerar jag läkemedel och skriver in dosering av cytostatika samt kontrollerar, avslutar och signerar. Det tar kanske en halvtimme, så totalt tar nog dokumentationen ungefär två timmar om dagen.

— Det blir visserligen mycket klickande, men det är inte svårt att hinna med och känns inte som en belastning. Jag tycker det är lite roligt att dokumentera och skulle inte vilja lämna över till någon annan. Dessutom vill jag ha koll själv.

Enkäten 3-15

Viktoria Elestrand, 23
Sjuksköterska, geriatrisk vårdavdelning, Vrinnevisjukhuset, Norrköping
­— Jag uppskattar att det tar omkring tre timmar sammanlagt under ett dagpass. Det känns som om det är mycket. Jag får ofta sitta kvar efter arbetstiden. Jag behövs i det patientnära arbetet och får skjuta på dokumentationen. Vi får ta ut den tiden som flex eller i pengar.

— Kvalitetsregistren tar mycket tid. Vi fyller i Senioralert där vi bedömer risken för fall, trycksår och undernäring. Sedan har vi register för höftopererade och palliativ vård. Men jag ser inte hur administrativ personal skulle kunna ta över min dokumentation, för den bygger på mina bedömningar.

Enkäten 3-15

Katarina Lövrie, 42
Barnmorska, gynmottagningen, Ystad lasarett
— På min nuvarande arbetsplats lägger jag rimlig tid på dokumentation. I mödravården tog jag nio prover på varje gravid och fast labbsvaren redan fanns införda i systemet fick jag papperssvar som jag skulle skriva in manuellt på flera olika ställen. Det var varken rimligt eller patientsäkert, och inte en barnmorskeuppgift heller. All tid och energi det tog var stressande, jag blev sjuk på kuppen.

— Det behövs väldigt mycket mer administrativ personal. Jag har varken utbildning eller fallenhet för sådana uppgifter, allt som en administratör är bättre på ska en sådan göra.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida