Enkät: Känner du igen dig i medias rapportering om vården?

6 september 2017
.

INGA-LENA JONSSON
Röntgensjuksköterska ?Västmanlands sjukhus, Västerås?
— Ja, delvis. I den akuta röntgensjukvården har det varit tungt på grund av låg bemanning. Det är arbete varannan helg, kortare återhämtning mellan passen och fler patienter per anställd. Det är en tuff sommarbemanning som återkommer varje år. Medierna har inte rapporterat om oss i första hand, utan mest om problemen inom förlossningsvården. ?

Ibland tycker jag att medierna inte bara skulle lyfta upp problemen utan även berätta om de goda exemplen. Även om patienterna får vänta länge är de flesta nöjda, de vet att vi har det tufft men tycker ändå att vi generellt sett ger en god vård.

Franz-Josef Björck. Foto: Anders Olsson

FRANZ-JOSEF BJÖRCK
Sjuksköterskestudent med sommarjobb på klin kems provtagning, Sus i Lund
— Här på provtagningen kan jag inte säga att jag känner igen mig. Men i övrigt tycker jag absolut att rapporteringen verkar stämma med verkligheten. Fler och fler arbetsuppgifter hamnar på allt färre sjuksköterskor. Aldrig har så mycket gjorts för så många av så få.

—  Jag har många kompisar som är sjuksköterskor och som beskriver problemen inom sjukvården på ungefär samma sätt som medierna. Likadant när jag är ute på praktik, då pratas det ofta om det. Det kommer att påverka var jag kommer att söka jobb när jag är färdig sjuksköterska.

Hillevi Nissen. Foto: Alexander Donka

HILLEVI NISSEN
Barnmorska, Gullmarsplans barnmorskemottagning, Stockholm
— Ja, det gör jag. Nu jobbar jag inte inom akutsjukvården och är inte mitt i det själv. Men jag tycker ändå att jag känner igen mig. Jag ser på Facebook och hör från vänner som arbetar i förlossningsvården att de får prioritera bort sina egna behov och inte hinner göra sitt jobb på det sätt som de önskar att de kunde. Det jag skulle vilja se mer av i medias bevakning av vården är en rejäl granskning av landstingens uppbyggnad och vart pengarna går. Det är något jag själv funderat över. Många investeringar känns så kortsiktiga, vad är det som slukar alla pengar?

Antonia Johansson. Foto: Privat

ANTONIA JOHANSSON
Sjuksköterska, akutmottagningen på Sunderby sjukhus, Luleå
— Den rapportering som vi har fått från vårdpersonal på olika enheter kan jag absolut känna igen mig i. Jag kan däremot tycka att ledningens uttalanden inte alls ger allmänheten en trovärdig bild av vården. Många gånger läser man att patientsäkerheten inte är hotat och att de försöker släta över problemen.

Jag har själv gått ut i media och fått ventilera de känslor och tankat jag haft under sommaren som varit hårt pressad. Artikeln som publicerades gav en rättvis bild av vår verklighet.

Man kan tydligt se att vårt land är avlångt och att olika enheter har olika problem, men att allt härleder till bristen på sjuksköterskor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida