Enkät: Om du får makten i vården: vad förändrar du först?

3 september 2014

Enkäten 9-14

Veronica Sundström, 46?
Sjuksköterska på kirurg-avdelning, Lycksele lasarett?
— Jag skulle korta beslutsvägarna och minska det administrativa arbetet. Som det ser ut nu går det åt alldeles för mycket tid och pengar till exempelvis kvalitets­register, som mest är en pappersprodukt som inte är förankrad hos vårdpersonal.?

— Det kommer beslut om vad vi ska göra för att förbättra vården, men de är inte verklighetsförankrade. Det är ett stort pedagogiskt problem. I landstingsledningen behövs personer som har färsk erfarenhet av hur det är att arbeta på golvet.

 

Enkäten 9-14
Henrika Jormfeldt, 48

Ordförande i Psykiatriska riksföreningen för sjuk­sköterskor
— Vore jag enhetschef skulle jag stärka personalens utbildning, införa systematisk granskning och utvärdering och vara noga med återkoppling. Forskning tyder på att psykisk ohälsa har ett nära samband med personlig utveckling. För att kunna bidra till personlig utveckling hos patienten skulle jag värna om processer som gynnar personalens egen mognad och personliga utveckling.

— Som politiker eller makthavare skulle jag skapa förutsättningar att arbeta systematiskt med mjukare värden inom psykiatrin. Det har satsats väldiga summor på psykiatrin men det har varit svårt att få satsningarna att nå ut till patienterna.

 

Enkäten 9-14
Marianne Brindbergs, 48

Sjuksköterska inom hemsjukvården, Hjo kommun
— Jag skulle öka antalet sjuksköterskor inom vården; inom primärvården, akutsjukvården och den kommunala vården. Så skulle jag verka för att sjuksköterskors kompetens togs tillvara bättre. Bort med stuprörstänkande och in med omvårdnad — som sjuksköterskor är så bra på. Det ökar arbetsglädjen och gynnar patienterna.

— Det innebär också att mer förebyggande insatser kan göras. En satsning på det ger på lång sikt besparingar till samhället. Och frigör pengar till mer specialiserad hälso- och sjukvård.

 

Enkäten 9-14
Karin Reimegård, 64

Barnmorska på Skånes universitetssjukhus, Lund
— Jag skulle tillföra resurser och organisera så att vi kunde bedriva den evidensbaserade vård som hälso- och sjukvårdslagen säger att vi ska. Jag skulle värdesätta de äldres erfarenhet och kompetens och ge dem arbetsförhållanden som gör att de inte kroknar. Inte enbart räkna hur många huvuden det behövs per arbetspass och tro att nya barnmorskor rakt av kan ersätta erfarna.

— På regionledningsnivå skulle jag utbilda fler barnmorskor och anställa nya och ge dem arbetsförhållanden som gör att högkompetent personal stannar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida