Enkät om inflytande på verksamheten

16 juni 1997

STOCKHOLM. Senast i början av hösten kommer med största sannolikhet alla anställda i Stockholms läns landsting att få svara på en medarbetarenkät som nu arbetas fram av samtliga fack tillsammans med arbetsgivaren. Bland frågorna finns om man är delaktig i verksamheten, om man vågar uttala sig och om ledningen lyssnar på den anställde.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida