Enkät: Stöttar du nya kolleger?

4 juni 2013

Liufen Gac Monreal, 26 ?
Sjuksköterska vid Karolinska universitetssjukhuset vårdavdelning Q63 i Solna?
—?Ja, det tror jag. Jag har varit med på flera inskolningar även om jag själv inte varit huvud­ansvarig. På min avdelning är det ett bra pedagogiskt upplägg där man får introduktion i de olika inriktningarna kardiologi, diabetes och lung-allergi och plastikkirurgi. Man får inblick i alla delar.

— När jag skolades in var det lite rörigare eftersom avdelningen precis genomgick en nyprofilering. Men vi hade sex veckor och fick tid att gå igenom rutiner och olika sjukdomstillstånd hos de barn som vårdades där då. Eftersom vår avdelning är så bred var det bra att vi fick den möjligheten. Man kan alltid förbättra inskolningar, men det viktigaste är att det finns ordentligt med tid avsatt.

Sara Eklundh Eriksson, 26
Sjuksköterska på infektionskliniken, sjukhuset i Gävle
—? Jag gör mitt bästa, men det är svårt att räcka till på grund av arbetsbelastningen. Nyanställda får väldigt kort introduktion, tio dagar.

— Jag önskar att alla nya fick längre tid för introduktion och gå utöver ordinarie styrka med en erfaren sjuksköterska. Önskar också att det fanns en fastslagen tid på schemat en gång i veckan under de första tio veckorna för att sitta ner och prata. Jag har jobbat i tre år, men betraktas som erfaren trots att jag känner mig som ny.

Rigmor Egerlid, 57
Biomedicinsk analytiker, klinisk fysiologi, Universitetssjukhuset i Örebro
—?Ja, det försöker jag göra. Under många år hade vi inte så många nyanställda här, så när vi började få det igen upptäckte vi att våra introduktionsplaner inte var så aktuella. Nu håller vi på och uppdaterar dem, det gör vi tillsammans. Här går man parallellt med erfarna biomedicinska analytiker tills man har lärt sig de olika undersökningarna och metoderna. När man själv känner sig mogen och har fått okej från den som man går bredvid får man börja arbeta självständigt.

Lena Seger, 55
Barnmorska på förlossningen, Ystad lasarett
—?Det ska väl egentligen inte jag svara på, men jag försöker vara till hands och stötta vid behov. Jag uppmanar nya kolleger att fråga om de är tveksamma och erbjuder mig att närvara i olika arbetsmoment.

— Ibland när det är högt tryck på avdelningen och när vi är underbemannade ökar ju kraven på oss alla. Då kan det vara svårt att hinna med. Vår grundbemanning är egentligen fyra barnmorskor per pass men oftast är vi bara tre.

För att bli bättre på att ta hand om ”nya” har vi tillsatt en liten grupp som ska ta fram ett introduktionsprogram med nedskrivna rutiner och handlingsplaner för att underlätta för nyanställda och vikarier. Det är viktigt, inte minst inför sommaren.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida