Enkät till nattarbetande

8 januari 2001

NORRBOTTEN. Vårdförbundet i Norrbotten har gått ut med en enkät till alla nattarbetande medlemmar om deras arbetssituation. Syftet är att få en grund till förbättringar. Orsaken till enkäten är dels ett önskemål på avdelningens representantskap våren 2000, dels de många förhandlingar Vårdförbundet haft med en arbetsgivaren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida