ENKÄT: Vad önskar du dig av det nya året?

2 januari 2014

Enkät 1-14

EMMA KARLSSON, 27
Vidareutbildar sig till speci­alist­s­juksköterska i anestesi vid Örebro universitet:
— Jag önskar mig bättre arbetsförhållanden, där jag kan ha fokus på en patient och har kontroll över vården. Därför vidareutbildar jag mig. Jag vill bli duktig, kunna göra ett bra jobb och ge god och säker vård. På vårdavdelningen kunde man sällan känna sig nöjd när man gick hem.?
— En annan orsak till att jag pluggar vidare är att det är lite högre lön. Sedan kommer jag bara att jobba dagtid och inga helger. Det vet jag för jag har redan fått nytt jobb på Hudiksvalls sjukhus.

Enkät 1-14

JOHANNA ROSENGREN, 19
Sjuksköterskestudent vid Örebro universitet:
— Jag vill att sjuksköterskorna ska få bättre förutsättningar, med bra lön för arbetet. Jag går termin ett och ska snart tenta i fysiologi. Just nu är jag mest intresserad av att bli ambulanssjuksköterska.
— Jag tycker att utbildningen är bra hittills, men önskar mig mer praktiktid. Vi har ingen förrän i termin 3. Ganska många hoppar av i början och det tror jag beror på att vi inte får komma ut och se, och då få insikter.

Enkät 1-14

JAN KNOBBE, 44
Sjuksköterska på neurologen, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge:
— Jag skulle vilja ha ett smörgåsbord av möjligheter att utbilda mig, gå kurser och fördjupa mig. Vi sjuksköterskor ses mest som armar och ben som ska fylla en rad i schemat.
— Jag skulle önska att våra arbetsgivare tar på större allvar att vi har en akademisk utbildning. Att vi får använda all vår kompetens och får möjlighet att fortsätta utveckla oss i yrket. Lära oss mer om exempelvis de sjukdomar vi har på vår avdelning och få använda den kunskapen på plats. Det är viktigt för min självkänsla och yrkesstolthet.
Och det är viktigt för pati­enterna. Vi blir en drivande kraft.

Katarina Donnelli

KATARINA DUNELLI, 51 år
Barnmorska och enhetschef Perinatal 25, Helsingborgs lasarett:
– Att vi ska fortsätta bedriva en kvalificerad vård för våra bb-patienter på ett patient­säkert sätt. För att kunna göra det måste vi ha bra bemanning. Jag önskar också att personal och patienter inte ska behöva känna sig oroliga då vi går in i sommaren, utan ha förtroende för att allt ska fungera väl.
— Vidare önskar jag att vi behåller vårt tillåtande klimat, känner framtidstro och att det fortsatt finns resurser till fortbildning.
— En stor förändring jag hoppas mycket på är arbetet med familjevård och de gemensamma samvårdsrum vi får när vi snart bygger om.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida