Enkelt blodprov kan förhindra AV-block

Ett forskarteam vid Karolinska institutet i Stockholm har utvecklat ett enkelt test som gör det möjligt att tidigt identifiera vilka barn till mödrar med Sjögrens syndrom och SLE som riskerar att födas med allvarligt hjärtblock.

8 februari 2005

Elisabet Welin Henriksson, disputerad sjuksköterska vid reumatologiska kliniken på Karolinska sjukhuset i Stockholm, välkomnar testet.

? Vet vi vilka kvinnor vars väntade barn befinner sig i högriskzonen kan vi koncentrera oss på dem, vilket innebär att vi kan utveckla stödet såväl medicinskt som psykosocialt. Samtidigt kan oron bli mindre för de övriga mammorna med dessa reumatiska sjukdomar, säger hon.

Utvecklas under fosterstadiet

Medfött hjärtfel, så kallat AV-block, utvecklas när en viss typ av antikroppar överförs från mamman till fostret under graviditeten. Mödrarna har vanligen en reumatisk sjukdom av typen Sjögrens syndrom eller SLE. En tredjedel av de barn som får AV-block dör under eller strax efter graviditeten. Av dem som överlever måste cirka 70 procent bära pacemaker.

I så gott som samtliga fall av medfött AV-block har mamman antikroppar mot autoantigen kallade Ro och La. Hos två till fem procent av dessa Ro- och La-positiva graviditeter uppstår AV-block. Risken är som störst mellan veckorna 18-24.

Mekanismen klarlagd

Ett forskarteam bestående av reumatologer, barnkardiologer, gynekologer, strukturbiologer, elektrofysiologer och kliniska immunologer har nu lyckats klarlägga mekanismen för hur AV-blocket uppstår.

? Tillsammans med de kliniska immunologerna har vi dessutom utvecklat ett enkelt test som snart kan börja användas för kliniskt bruk. Vi håller nu på att utvärdera vilka referensvärden som ska gälla för testet, säger docenten Marie Wahren, forskningsledare vid reumatologlaboratoriet på Karolinska institutet.

Tidigare behandling

Testet kan också göra det möjligt att tidigare än i dag sätta in behandling som antingen botar eller hejdar utvecklingen av hjärtblocket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida