Enkla åtgärder kortar vårdtid vid höftfraktur

3 november 2006

Bättre planering och snabbare rehabilitering halverade vårdtiden för äldre patienter med höftfraktur, enligt en studie med 112 patienter vid Östra sjukhuset i Göteborg.

Hälften fick den hittills normala vården. Den andra hälften vårdades enligt den nya modellen, som bland annat innebar att rehabilitering sattes in snabbare. Resultatet, som presenteras i sjuksköterskan Lars-Eric Olssons doktorsavhandling vid Sahlgrenska akademin, blev att patienterna i den senare gruppen kunde lämna sjukhuset efter 12 dagar (26 dagar i kontrollgruppen) och 20 procent av dem klarade sig helt själva (5 procent i kontrollgruppen).

Avhandlingens titel: Patients with acute hip fractures; motivation, effectiveness and costs in two different care systems.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida