Enkla grepp får fler patienter att gå med på röntgenundersökning

En ordentligt genomarbetad informationsbroschyr minskar patienternas oro och får fler att komma till undersökning visar en studie presenterad på den pågående röntgenveckan i Malmö.

22 september 2005

Röntgensjuksköterskan Anetta Boljeko har undersökt vilken information patienter får som ska genomgå en undersökning i magnetresonanskamera (MR).

Det är en undersökning med förhinder: en del patienter som kallats att genomgå undersökningen dyker aldrig upp, av dem som kommer har en del svårt att hålla andan och ligga så stilla som undersökningen kräver, och en del patienter avbryter undersökningen mitt i.

– När vi gick igenom litteraturen upptäckte vi att det inte fanns en enda studie som handlade om effekterna av skriftlig information som enda omvårdnadsåtgärd inför en MR-undersökning, sa Anetta Bolejko.

Patienter testade broschyr

Tillsammans med sina kolleger gjorde Anetta Boljeko ett förslag till en informationsbroschyr som byggde på relevant litteratur.

Broschyren testades på en grupp patienter som hade genomgått en MR-undersökning. Efter justeringar skickades broschyren ut till 120 blivande förstagångspatienter. 120 patienter i en kontrollgrupp fick en mer allmänt utformad broschyr om verksamheten på röntgenavdelningen.

– Tendensen är att oron bland dem som fått den framtagna informationsbroschyren är mindre än i kontrollgruppen, sa Anetta Bolejko. Jag hoppas det leder till att fler kommer till undersökningen, att fler genomför den på rätt sätt, samt att färre av dem som verkligen kommer till undersökningen avbryter den.

Resultaten ska sammanställas under hösten så att studien är helt klar till jul.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida