Enklare regler för delegering

8 november 2004

Socialstyrelsen ska så snart som möjligt börja se över delegeringsföreskriften. I handboken Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården som nyligen gavs ut konstateras att föreskriften är oklar.

– Regelverket är i vissa avseenden svårtolkat och kräver förtydliganden, säger chefen för Socialstyrelsens enhet för medicinsk kvalitetsutveckling Gunilla Hulth-Backlund.

Handboken finns på www.socialstyrelsen.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida