It och arbetsmiljö

Sjukhus kan tvingas betala vite för krångliga datasystem

Sjukhus kan tvingas betala vite för krångliga datasystem
Enköpings lasarett kan bli tvingade att betala vite till Arbetsmiljöverket om inte medarbetarna på operationsenheterna får bättre it-verktyg. Arkivbild: Getty Images

Sedan januari i år tvingas operationspersonalen på sjukhuset i Enköping använda tre olika it-system som inte fungerar tillsammans, vilket radikalt försämrat arbetsmiljön. Sjukhuset riskerar nu ett vite på 200 000 kronor om it-systemen inte förbättras.

7 november 2019

– Det är framför allt på de pre- och postoperativa avdelningarna som det blivit besvärligt. Där rullar patienter som ska övervakas kontinuerligt in och ut på löpande band. För varje liten punktinsats måste vi manuellt försäkra oss om att det är rätt patient i alla tre systemen eftersom systemen inte kommunicerar med varandra. Det har blivit en enorm stressfaktor.

Det säger Lina Jo Linder som är anestesisjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet på operationsenheten i Enköping.

Lina Jo Linder är förtroendevald på lasarettet i Enköpings operationsenhet.

Bytte fungerande system

Tidigare hade man enligt Lina Jo Linder ett välfungerande och lättanvänt system som alla tyckte var bra. Operationsplaneringsprogrammet var kopplat till Cosmic, det vill säga systemet för vårddokumentation. Utöver det används Metavision som dokumentationssystem för anestesi och intensivvård.

Men för att få ett gemensamt program för operationsplaneringen i hela regionen installerades i början av året ett helt fristående it-system som heter Orbit. Det visade sig bli betydligt krångligare än vad som var tänkt.

Läs också: ”Dokumentation ska vara enkelt – inte en börda”

Orbit är ett 20 år gammalt program som används på många operationsavdelningar i Sverige. Men ingen annanstans används det i kombination med de andra två programmen, Cosmic och Metavision.

Tidsödande och stressande

Personalen upplever att Orbit ensamt, men även i kombination med de två andra programmen, är svårt, krävande, krångligt, tidsödande och stressande. Förutom att de måste hoppa mellan tre olika system med olika layout måste de också manuellt skriva in patientuppgifterna i varje enskilt program.

Orbit har inga tvingande fält som läkarna måste fylla i när de anmäler patienten till operation. Det gör att exempelvis operationsplaneringen och anestesibedömningarna ofta är ofullständigt ifyllda. Systemet varnar inte heller om läkarna gör kontraindikationer.

– Systemet går inte att förlita sig på. För att få veta vilka ordinationer som gäller måste vi ofta söka och få kontakt med både den kirurg och den anestesiolog som har skrivit in informationen i Orbit, vilket tar extra tid, säger Lina Jo Linder.  

Läs också: Datorn får mer tid än patienterna

Det är inte bara sjuksköterskorna som tycket att det nya it-systemet lett till en orimlig arbetsbelastning. Upplands allmänna läkarförening skrev i somras ett brev till Arbetsmiljöverket med en begäran om föreläggande eller förbud, en så kallad 6:6a-anmälan (se faktaruta).

Riskerar vite

Nyligen beslutade myndigheten att arbetsgivaren senast den 31 mars nästa år ska ha sett till att de program och it-system som används utformats med hänsyn till arbetsuppgifternas krav och personalens förutsättningar och behov. Allt för att undvika en ohälsosam arbetsbelastning.

Om åtgärderna inte vidtas kan sjukhuset tvingas betala ett vite på 200 000 kronor till Arbetsmiljöverket.

– Det vi hoppas är att få gå tillbaka till samma system för operationsplanering som vi hade tidigare. Åtminstone tills man lyckats hitta en lösning som gör att Orbit kan kommunicera med de andra systemen, säger Lina Jo Linder.

Arbetsgivaren har för Arbetsmiljöverket förklarat att regionen vill prova ett program som gör att man automatiskt kan växla mellan de tre it-systemen och som gör att personuppgifter följer med mellan dem. Det finns dock inga beslut tagna och därför inte heller något datum för när en sådan lösning kan börja prövas.

6:6a-anmälan

  • I arbetsmiljölagens paragraf 6:6a står det vad ett skyddsombud ska göra vid allvarliga arbetsmiljöproblem.
  • Först vänder sig skyddsombudet till arbetsgivaren med en skriftlig begäran om vilka problem som måste lösas.
  • Arbetsgivaren har 14 dagar på sig att svara.
  • Om svaret med åtgärder från arbetsgivaren inte anses tillräckligt kan skyddsombudet be Arbetsmiljöverket att fatta beslut om föreläggande eller förbud.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida