Bokintervjun

”Erfarenhet kan göra äldre smartare”

”Erfarenhet kan göra äldre smartare”
"Dagens 70-åringar känner sig friskare och mindre deprimerade än tidigare 70-åringar", säger Ingmar Skoog. Bild Emelie Asplund.

Ingmar Skoog är välkänd som professor i psykiatri och äldreforskare. Han vet att äldre aldrig varit yngre än nu. I nya boken - 70 är det nya 50 – får vi veta på vilka sätt.

På vilket sätt är 70 det nya 50?

– 70 är det nya 50 betyder att dagens 70-åringar är som 50-åringar var för några generationer sedan. Dagens 70-åringar presterar mycket bättre på kognitiva och fysiska tester, de känner sig friskare och är mindre deprimerade, och de är mindre neurotiska. Vi följer flera årskullar som är födda mellan 1901 till 1944 i den stora H70-studien, som pågått ett halvt sekel.

Varför skiljer sig vår biologiska ålder?

– Den biologiska åldern säger egentligen mer om hur gamla våra kroppar är än vår kronologiska ålder. Biologisk ålder påverkas av genetiska faktorer, vilka sjukdomar vi har eller har haft, vår utbildning och ekonomiska förutsättningar, hur vi slitit ner eller byggt upp våra kroppar, och andra omständigheter under våra liv.

Vad kan påverka våra cellers åldrande?

– Vi kan påverka genom att motionera, träna våra muskler, hålla i gång hjärnan, äta nyttigt, umgås med andra människor, sova och vila tillräckligt. Samhället kan påverka genom lagar om semester och ledighet, regleringar som gör vår arbetsmiljö och våra bostäder så bra som möjligt, samt genom att ge bra möjligheter till utbildning och hälsovård. För att ge några exempel.

Vad händer med hjärnan när vi blir äldre och vad blir konsekvenserna?

– Vissa delar av hjärnan minskar i storlek, dels för att vi förlorar nervceller, dels för att hjärnan blir torrare. Det behöver inte betyda så mycket, men vi får ofta svårare med närminnet, svårare att hitta ord och vi blir tankemässigt långsammare.

– Men vi är också långsammare för att erfarenhet gör att vi ser fler lösningar på ett problem som dyker upp. Dessutom har vi lärt oss att det inte alltid är bra med snabba oövertänkta beslut. Erfarenheten kan alltså göra att vi blir smartare än yngre personer.

Varför är det viktigt att träna när man blir äldre?

– En överväldigande forskning visar att motion är bra för att få ett bra åldrande och minskar risken för sjukdomar som demens, hjärt- och kärlsjukdom och cancer. Det beror antagligen bland annat på att det är bra för våra kärl och minskar låggradig inflammation.

Hur var det att fråga en 83-årig sjökapten om hans sexliv, och varför gjorde du det?

– Jag var väldigt nervös för det eftersom det var min första forskningsintervju och han var så gammal. Men det gick bra. Sexfrågor ingick i studien eftersom sex är viktigt i livet och det är viktigt att ta bort fördomar om äldres sexualitet.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida