Lön och villkor

”Erfarenhet och kunskap ska synas på lönen”

”Erfarenhet och kunskap ska synas på lönen”
Enligt avtalet HÖK-19 ska lönespridningen öka genom att de mest erfarnas löner blir högre. Arkivbild: Mostphotos

Vad har du fått i löneökning de senaste tre åren? Nu utvärderar Vårdförbundet avtalet med Sveriges regioner, kommuner och kommunala bolag, med extra fokus på särskilt yrkesskickliga. Om HÖK-19 sägs upp i december väntar avtalsrörelse nästa år.

– Vikten av erfarenhet och specialistkompetens i vården har blivit extra tydlig under pandemin. Det spelar ingen roll om du utbildar nya om du inte har kollegor med lång erfarenhet som kan handleda och vara drivande i vården, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.  

Hon tycker att HÖK-19 är ett avtal som möter det här behovet. Men hur ser verkligheten ut? Har erfarna med stor kompetens premierats av arbetsgivarna? Det här kommer Vårdförbundet att analysera i höst när avtalet som reglerar lön och villkor för omkring 90 000 anställda i regioner, kommuner och kommunala bolag ska utvärderas.

Berätta om din lön

Porträtt av Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.
Sineva Ribeiro. Foto: Dan Lepp

Just nu är en löneenkät på väg ut till Vårdförbundets medlemmar, berättar Annelie Söderberg, förhandlingschef på förbundet. Här finns bland annat frågor om hur många som bedömts som särskilt yrkesskickliga i årets löneöversyn och vad det har gett i löneökningar, siffror som inte går att få fram från den vanliga lönestatistiken.

Tidigare löneenkäter har visat att första året med HÖK-19 gav särskilt yrkesskickliga ett lönepåslag på i genomsnitt 1 200 kronor. Andra året var motsvarande siffra 2 000 kronor. Omkring 22 procent av Vårdförbundets medlemmar har bedömts som särskilt yrkesskickliga, enligt löneenkäterna.

Annelie Söderberg. Foto: Lars Nyman.

Begreppet särskilt yrkesskicklig var nytt när det dök upp i HÖK-19. Tanken var att det nya avtalet skulle premiera de mest erfarna, de som arbetat länge, som utvecklar vården, skapar trygghet och kontinuitet på arbetsplatserna, men som halkat efter i löneutvecklingen under många år.

10 000 mer på tre år

Det finns inga siffror i HÖK-19, men Vårdförbundet har haft som egen målsättning att 25 procent av alla medlemmar ska bedömas som särskilt yrkesskickliga och höja sina löner med 10 000 kronor under tre år.

Fakta om HÖK-19

Huvudöverenskommelsen, HÖK-19, är ett avtal som reglerar lön och andra viktiga villkor för cirka 90 000 anställda i landets regioner, kommuner och kommunala bolag.

Har särskilt fokus på att öka lönespridningen genom att höja lönerna för de mest erfarna, som i avtalet kallas särskilt yrkesskickliga. Syftet är att värdera erfarenhet högre, öka möjligheten till lönekarriär i yrkena och få fler erfarna att vilja stanna kvar i vården.

Innehåller överenskommelser om flera partsgemensamma arbeten, exempelvis ett om att få till mer hälsosam arbetstidsförläggning.

Parterna som tecknat avtalet är Vårdförbundet, Sveriges kommuner och regioner, SKR, och de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona.

Gäller från 1 april 2019 till 31 mars 2022 med en ömsesidig uppsägningstid på 3 kalendermånader.

Dessa tre år har nu gått. När Vårdförbundet utvärderar hela avtalsperioden är 10 000-kronorsfrågan fortfarande viktig, berättar Annelie Söderberg. Men framför allt behöver det bli tydligt att arbetsgivarna prioriterat högre löner till särskilt yrkesskickliga och tänker fortsätta arbeta för att erfarenhet ska löna sig.

– Vi vill se att lång erfarenhet och kunskap spelar roll för den lön du får. Vi vill också se att lönespannet har ökat. Från novis till expert vill vi egentligen att lönen ska dubbleras och det är något vi kommer att fortsätta jobba med, säger Sineva Ribeiro.

I mitten av december ska förbundsstyrelsen fatta beslut om avtalets framtid. Då finns tre alternativ.

  1. Att säga upp det och lämna in ett yrkande till SKR och Sobona. Ett yrkande är Vårdförbundets krav på vad ett nytt avtal ska innehålla. HÖK-19 kommer då att gälla till sista mars 2022 och fram till dess blir det avtalsrörelse, det vill säga förhandlingar med arbetsgivarsidan om ett nytt avtal.
  2. Att låta avtalet fortsätta gälla.
  3. Att låta avtalet fortsätta gälla, men med eventuella tillägg som förhandlats fram med arbetsgivarsidan före årsskiftet.

Personalbrist, trötthet, patientsäkerhet

Parallellt med höstens utvärdering av HÖK-19 kommer Vårdförbundet arbeta med vad ett eventuellt yrkande skulle kunna innehålla om avtalet sägs upp, berättar Annelie Söderberg.

Sineva Ribeiro ser ett ökat behov av att prata arbetsmiljö, arbetstider och arbetsförhållanden. Som precis som lön hänger samman med möjligheten att kompetensförsörja vården.  

– Tröttheten, bristen på återhämtning och hälsosamma arbetstider, att vi är så få, det har gett oss högre sjukskrivningstal, arbetsskador vi aldrig sett förr, men också risker för patientsäkerheten som våra medlemmar larmat om länge, men som blivit värre.

Avtalet med SKR och Sobona – detta har hänt

Maj 2019
Efter månader av förhandlingar och veckor av medling säger Vårdförbundet, SKR och Sobona ja till medlarnas bud och har ett nytt treårigt avtal, HÖK-19. Vårdförbundet hade yrkat på 10 000 kronor mer till särskilt yrkesskickliga under avtalsperioden, men får inte med arbetsgivaren på att ha siffror i avtalet.

I stället säger Sineva Ribeiro att ”10 000-kronorsfrågan ska lösas lokalt”. Bakgrunden till yrkandet är att erfarna medlemmar under många år halkat efter i löneutvecklingen. Medlemskåren har haft relativt god löneutveckling under flera år, jämfört med det styrande industrimärket. Men pengarna har gått till yngre och mindre erfarna och brandkårsutryckningar, till arbetsplatser där det varit extra svårt att bemanna.

Mars 2020
Löneenkäten visar att 22 procent av Vårdförbundets medlemmar bedömdes som särskilt yrkesskickliga 2019 och att de i genomsnitt fick 1200 kronor i lönepåslag. Många andra fick stå tillbaka med låga löneökningar. ”Vårdförbundet kräver betydligt mer”, säger ordförande Sineva Ribeiro.

December 2020
Vårdförbundet har möjlighet att säga upp HÖK-19, men väljer att behålla det avtalsperioden ut. Parterna kommer i stället överens om ett tillägg till avtalet. Ett samsynsdokument som förtydligar hur avtalet ska tolkas och användas.

På vissa håll i landet har HÖK-19 gett rejäla löneökningar till särskilt yrkesskickliga, på andra håll har begreppet särskilt yrkesskicklig inte ens använts av arbetsgivaren. Generellt sett syns en trendförskjutning, att mer pengar än tidigare går till de erfarna, enligt Vårdförbundet, som hoppas att det nya samsynsdokumentet ska sätta press på arbetsgivare som hittills inte levererat enligt avtalet.

”Vi tror på avtalet. Det här är rätt väg att gå om arbetsgivaren vill kompetensförsörja med våra livsviktiga yrken även i framtiden och om vi ska kunna få behålla kollegor med lång erfarenhet, som är viktiga på arbetsplatsen”, säger Sineva Ribeiro.

Juni 2021
Trots kampanjen ”tacka med lön” under pandemin är det få arbetsgivare som gör det. Vårdfokus kartläggning visar att endast ett fåtal regioner gör extra lönesatsningar i årets lönerevision. Bland dem som hittills fått sin lön är många missnöjda.

September 2021
Resultatet av fjolårets löneenkät visar att 22 procent av Vårdförbundets medlemmar bedömdes som särskilt yrkesskickliga 2020 och att de fick lönepåslag på 2000 kronor i genomsnitt. En ny löneenkät skickas ut till medlemmarna för att samla in uppgifter om löneökningarna 2021.

December 2021
I mitten av månaden kommer Vårdförbundets styrelse fatta beslut om framtiden för HÖK-19. Det sker i samråd med förbundsrådet, där det sitter demokratiskt valda representanter från hela landet, och avtalsrådet som valts av kongressen.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida