Erkänner fel, men vill inte betala skadestånd

6 december 1999

VÄSTERBOTTEN. »Vi har gjort fel, men vi tänker inte betala något skadestånd.« Det sa arbetsgivaren vid förhandlingen om övertid vid lasarettet i Lycksele. Sju sjuksköterskor har arbetat mer än de 200 timmar som lagen tillåter och arbetsgivaren har inte begärt dispens hos Vårdförbundet för detta. Arbetsgivarens motivering till att inte betala skadestånd är att han anser att han vidtagit åtgärder för att felet inte ska upprepas. »Vi ser inte att några åtgärder vidtagits och överväger nu att begära en central förhandling«, säger Anita Kristiansson, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida