Etik

10 mars 1997

Författare David Gaunt, Göran Lantz (red)
Titel Hemmet i vården, vården i hemmet
158 sidor
Förlag Liber 1996. (Utgiven i samarbete med Ersta vårdetiska institut och Stockholms FoU-enhet.)
Cirkapris 270 kronor       
ISBN 91-634-1702-2

Svensk sjukvård har i hög grad avinstitutionaliserats de senaste decennierna. Många patienter i äldrevården och psykiatrin har – i bästa fall – fått flytta hem. I vissa fall har psykiatriska patienter skrivits ut till en tillvaro på gatan. Människor som fått vård på akutsjukhus skrivs ut snarast möjligt. Förändringen hör i hög grad ihop med krav på besparingar. Det blir billigare för samhället om patienten vårdas hemma, ofta av oavlönade anhöriga, i gruppboende eller på ålderdomshem.
Men orsakerna till förändringarna är också humanitära – en tillvaro på institution kan leda till hospitalisering för patienten. Institutionen håller alltså på att ersättas av hemmet eller mer små, hemlika vårdinrättningar. Men vad innebär det ur etisk synpunkt att vården flyttas till hemmet? Frågan diskuteras i denna bok. Om hemmet säger en av bokens huvudförfattare Göran Lantz ”Det är inte en boendemaskin utan en komplicerad värld av symboler, drömmar, ideal och strävanden”. Intervjuade vårdbiträden vittnar om att arbetet hemma hos patienterna ställer stora krav på lyhördhet och förmåga till anpassning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida