Etik

16 juni 1997

Författare Jakob Carlander, Kerstin Eriksson, Birgitta Wikander
Titel Vardagsetik i psykiatrin
110 sidor
Förlag Förlagshuset Gothia 1996.
Cirkapris 169 kronor
ISBN 91-7205-046-2

Att bemöta människor på ett etiskt gott sätt är en viktig utgångspunkt för alla som arbetar i vården. Vad som är gott och riktigt är dock inte alldeles entydigt. Patienter är individer med olika erfarenheter och behov som det är viktigt att respektera och försöka ta hänsyn till. Patientrollen innebär i sig att vara i beroendeställning, det gäller kanske särskilt inom psykiatrin, som är det område denna bok behandlar. Vården av psykiskt störda människor har förändrats på ganska få år. Slutenvård var tidigare det vanligaste, numera sker en stor del av vården inom den sektoriserade öppenvården. Det gör att vårdpersonalen ställs inför nya, kanske ovana situationer.
Att ett etiskt förhållningssätt innebär olika beteenden i olika, konkreta situationer blir tydligt genom bokens många fallbeskrivningar. Boken är upplagd så att den kan användas i en studiecirkel eller samtalsgrupp om etiskt bemötande av patienter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida