Etik

11 augusti 1997

Författare Håkan Jenner
Titel Nytta och etik i det sociala arbetet.
123 sidor
Förlag Studentlitteratur 1997.
Cirkapris 264 kronor
ISBN 91-4460-161-1

Nyttoperspektivet innebär ett resultatinriktat förhållningssätt, medan det etiska perspektivet medför värdeorientering. Det är författarens utgångspunkt för den här läroboken, där han både diskuterar de båda förhållningssätten i det praktiska arbetet och redogör för begrepp och principer.
Boken är avsedd att användas på bland annat vårdhögskolor.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida