etik

4 oktober 1999

Författare Jan-Olav Henriksson
och Arne Johan Vetlesen
Titel Etik i arbete med människor
239 sidor
Förlag Studentlitteratur 1999
Cirkapris 300 kronor
ISBN 91-4400-590-3

Oavsett om man arbetar i vården, i socialtjänsten eller i skolan – eller i något annat yrke där man arbetar med människor, för den delen, hamnar man i situationer där man måste göra etiska ställningstaganden. Författarnas mål med den här boken har varit att åstadkomma en grundbok för undervisningen om etik. I boken behandlas etik och moral som grundvillkor för mänsklig existens. Dessutom redovisas olika riktningar inom etiken: pliktetik, nyttoetik och närhetsetik. Med hjälp av några praktiska fall ger författarna exempel på hur man kan handla när man ställs inför etiska överväganden och ställningstaganden.

 

Telefonnummer till förlagen
Forum 08-696 84 40
Iustus 018-69 30 63
Studentlitteratur 046-31 20 00
UAS (Solbritt Lindberg) 018-66 30 77
Verbum 08-743 65 00

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida