Etik och moral

6 september 1999

Författare Niels Lynöe
Titel Mellan cowboyetik och scoutmoral.
Medicinsk forskningsetik i praktiken
191 sidor
Förlag Liber 1999
Cirkapris 439 kronor
ISBN 91-4704-886-7

Bokens omslag visar hylla efter hylla med avgjutningar av tanduppsättningar och en man i vit rock som studerar en av dem. Avgjutningarna är gjorda på patienter vid Vipeholm, en institution för »sinnesslöa« utanför Lund. De har deltagit i det som brukar kallas Vipeholmsstudien, en undersökning av vilken betydelse det har för förekomsten av karies om man äter godis och annan sockerhaltig mat. Inne i boken hänvisas till Vipeholmsstudien som den största svenska forskningsetiska skandalen – tillsammans med en rad skandaler i bland annat Tyskland och USA.

I boken diskuteras bland annat god forskning/dålig etik (cowboyetik, det vill säga skjut först och fråga sedan) och dålig forskning/god etik (scoutmoral, det vill säga gör alltid det goda). Ett viktigt avsnitt beskriver hur dagens forskningsetiska
principer växt fram, från Jenners lyckade smittkoppsvaccination i maj 1796 till Helsingforsdeklarationerna 1964 och 1975.

 

Telefonnummer till förlagen
Hjalmarson & Högberg: 08-22 67 01
Liber: 08-690 92 00
Manifest: 08-556 038 63
Studentlitteratur: 046-31 20 00

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida