Ett chefsutskick för att underlätta lyften

10 januari 2005

Ett lyft i vården heter en skrift som Arbetsmiljöverket ska skicka ut till sjukhusdirektörer, klinikchefer och avdelningschefer i hela landet. En tillsyn av sjukhuskliniker som verket genomförde under hösten 2004 visade att förflyttningar av patienter innebär risker för personalen. Skriften, som också skickas till huvudskyddsombud och företagshälsovård, är tänkt att underlätta arbetet med att bedöma risker och skapa fungerande rutiner. Under våren kommer arbetsgivarnas åtgärder att följas upp av Arbetsmiljöverket. www.av.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida