Ett eget språk

4 september 2000

Teckenspråket är dövas modersmål, och erkändes 1981 som ett självständigt språk av Sveriges riksdag. Teckenspråket är visuellt och produceras med händer och ansikte. Det har en egen grammatik och en ordföljd som skiljer sig från den i talad svenska. Det finns ingen skriven motsvarighet till teckenspråket.
   
Tecknad svenska konstruerades på 1960-talet genom att tecken togs från teckenspråket och grammatiken från svenskan.
   
Vid undervisning av hörselskadade är det vanligt att använda tal stött av tecken, vilket brukar kallas TSS (tecken som stöd). TSS är inget eget språk utan följer det svenska språket med tecken lånade från teckenspråket. Vid TSS tecknas enbart de viktigaste bärande orden i en sats.

Källor: Sveriges dövas riksförbund och Hörselskadades riksförbund

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida